Friends of the Earth demand Climate Justice

Klimaretfærdighed og Energi

Alle samfund skal have ret til og mulighed for at vælge deres egne bæredygtige og lokale energikilder.

Vi kræver klimaretfærdighed nu!

NOAH Klimaretfærdighed og Energi kæmper mod årsagerne til den globale opvarmning og de uligheder, som følger af den. Virkningerne af klimaændringerne mærkes mest akut af de mennesker, der er mindst ansvarlige for at forårsage problemerne. Det skal ændres - nu.

Hvad er vores mål?

 • Vi ønsker et energisystem, som fuldt ud er baseret på vedvarende energikilder (dvs. et energisystem uden kul, olie, gas, biomasse og uran).
 • Vi ønsker at øge bevidstheden om klimauretfærdighed og om det krav om øjeblikkelig handling, vi står over for.
 • Vi ønsker at give klare alternativer til folk. Alternative løsninger eksisterer. Vi kan reducere energiforbrug, kødforbrug, transport og andet klimabelastende forbrug, og vi kan etablere lokalt ejet vedvarende energi.
 • Vi ønsker at opbygge en bevægelse for klimaretfærdighed ved at organisere aktioner og events sammen med andre.

Hvad mener vi med klimaretfærdighed?

Samfund over hele verden bærer byrden af ​​rige landes overforbrug af verdens ressourcer. Klimaretfærdighed betyder, at vi tackler klimakrisen samtidig med, at vi gør fremskridt i retning af ligestilling for alle og beskytter menneskerettighederne. Det betyder at forstå nødvendigheden af ​​at handle lige nu, i dag, for at øge bevidstheden om tilstanden af ​​uopsættelighed. Mange mennesker rundt om i verden påvirkes allerede nu ved, at deres boliger og levebrød bliver ødelagt. Det betyder ret til udvikling og vækst i det globale Syd, samtidig med at det globale Nord nedsætter forbrug og arbejder for modvækst.

Hvordan kan vi gribe ind?

Vi har brug for en systemforandring af produktion og økonomi. I dag er borgere, virksomheder og (lokal) samfund låst i forhold til en adfærd, der øger klimauretfærdigheden og klimaforandringerne.

Klimaretfærdighed handler om at reducere overflødigt forbrug: de rige skal reducere deres forbrug, og alle skal så vidt muligt vælge lokalt producerede fødevarer og energiydelser. Perspektivet i at nyde de ikke-materialistiske sider af livet mere skal styrkes.

 • Dette kan kun ske ved at skabe en forståelse for klimaretfærdighed blandt folk. Vi diskuterer derfor ressource-forbrugsmønstre med interesserede borgere.
 • Vi arbejder aktivt for at øge mulighederne og etablering af lokalt ejede energisystemer.
 • Men vi har brug for reelle løsninger: Bioenergi er, for eksempel, ikke en del af løsningen for fremtiden - når det anvendes i stor skala, er det alt andet end bæredygtig. Vi arbejder aktivt for at bryde med den udbredte forestilling om, at bioenergi er vedvarende og bæredygtig energi.
 • Borgere er ikke bare passive forbrugere. Vi mener, at en bæredygtig omstilling ikke er mulig uden politisk aktive borgere.

Sammen kan vi opbygge en bevægelse for klimaretfærdighed for alle!

Nogle tal om uretfærdige konsekvenser:

 • De fattigste 3,5 milliarder er kun ansvarlig for 10 procent af udledningen af ​​drivhusgasser.
 • 20 procent af befolkningen har udledt 70 procent af CO2-udledningen siden 1800.
 • Gennemsnitlig udledning fra den rigeste procent af befolkningen er 175 gange højere end fra de fattigste 10 procent.
 • Mange mennesker tvinges til at forlade deres hjem og samfund som flygtninge, fordi klimaet ændrer sig.

Emner, vi arbejder med:

HJEMMESIDER

Klimahjemmesiden Global-klima.org 

Kampagnen for en klimalov (2008-2014): Klima-SOS.dk

CCS - (CO2-lagring): CCS-info.org

Euratom-konference 2005: energyintelligenceforeurope.dk