bevar

Vær med til at kæmpe for naturen

Slutter
NOAH
Nørrebrogade 39, 1 tv.

Vil du høre mere om NOAHs arbejde med natur, biodiversitet og madsuverænitet. Vi holder dørene åbne og alle er velkomne til at høre om vores arbejde, og hvordan man kan blive aktiv.

Denne gang diskuterer vi vores arbejde i Bevar Amager Fælled-sagen den 8. oktober 2018 kl. 19.00. Først vil der være oplæg og diskussion. Herefter gruppemøde, hvor du har mulighed for at høre om NOAHs aktiviteter.


NOAH arbejder for at bevare Amager Fælled. Det er en hjertesag for os at være med, fordi vi mener, at det er noget af det vigtigste arbejde af i dag, at sikre direkte adgang til natur. Både for vores egen sundhed & trivsel, men også for de kommende generationer. Vi arbejder på forskellige planer i forhold til dette arbejde, men en af de vigtigste kommunikative indsatsområder er i forhold til, hvordan natur hænger sammen med livskvalitet.


I foråret 2017 udarbejdede Friends of the Earth Europe en ny videnskabelig gennemgang af forskningen inden for sammenhængen mellem natur og livskvalitet1. Rapporten forelagde at bedre adgang til naturen kan være nøglen til at tackle alvorlige sundhedsproblemer i samfundet.


  • Læger ordinerer færre antidepressiver i byområder, der indeholder flere træer

  • Fedme og inaktivitet er højere blandt personer med mindre adgang til naturen

  • Adgang til naturen er forbundet med psykisk velvære og lavere dødelighed

  • Gravide kvinder, der lever tæt på naturområder, har i gennemsnit lavere blodtryk og føder større spædbørn.

  • Mænd i dårligt stillede byområder har 16 procent lavere risiko for at dø, når de har grønne områder i nærheden.

Siden 2016 er byggeplanerne på Amager Fælled blevet minimeret en hel del. Men i starten af september 2018, fremlagde Københavns Kommune alligvel nyheden om, at cirka 18,1 ha. skal bebygges2. Det er på et område med forholdsvis ringe naturbevarelsesværdighed, men det nye beboelsesområde vil alligevel påvirke hele området - og føre til mindre plads for natur og dyr.


Især i lyset af de antropogene klimaforandringer, samt på baggrund af at Københavns Kommune vil være CO2 neutral i 20253, ser vi disse handlinger som et symptom på det kapitalistiske systems tankegods. Økonomiske årsager vinder igen over ”tavse aktører”, såsom natur, dyr og miljø. Det er som at skyde sig selv i foden, hvis vi blindt følger dette tankegods, altså - når man på den ene side mangler natur samt har et stort klimaaftryk i Danmark, og så på den anden side fjerner en stor sammenhængende grøn oase - nærmest midt i hjertet af hovedstaden. NOAH er derfor stadig med i arbejdet MOD enhver form for bebyggelse på Amager Fælled – og vi arbejder fortsat sammen med netværket Amager Fælleds Venner.


Hvis du ønsker at deltage i dette arbejde, kontakt venligst June Rebekka Bresson, june@noah.dk, som er tovholder for Bevar Amager Fælled fra NOAHs side.


Hvis du ønsker at se Friends of the Earth og NOAHs baggrunds-kortfilm om naturens betydning for livskvalitet, kan du finde det på:


https://www.noah.dk/nyheder/odelaeggelsen-af-amager-faelled-er-darligt-helbredet


 


1https://www.noah.dk/nyheder/odelaeggelsen-af-amager-faelled-er-darligt-…


2https://www.dr.dk/nyheder/politik/kobenhavns-kommune-indgar-aftale-om-a…


3https://www.kk.dk/artikel/co2-neutral-hovedstad


This project has been funded with support from the European Commission. This event reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


eu

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!