svinefabrik

Demonstration: Vi vil have færre svin i Danmark

Slutter
Fra Bertel Thorvaldsens Plads til Miljø- og Fødevareministeriet

De problemer, som den industrielle svineproduktion skaber i dag, er omfattende, både for miljøet, dyrene og de mange mennesker, der er berørt af den.

I Danmark blev der sidste år slagtet godt 17 millioner svin og eksporteret omkring 14 millioner levende smågrise. Regeringen har samtidig gjort klart, at den gerne ser en fordobling af den allerede kolossale produktion.

Omkring halvdelen af Danmarks samlede landareal beslaglægges af dyrkning af dyrefoder, og overalt i landet udvider og intensiverer svinefabrikker deres produktion med store omkostninger for naturen, miljøet, dyrene og os mennesker. Samtidig ser vi landmænd, der ønsker at drive et bæredygtigt landbrug have urimelige vilkår.

Overalt vender lokalbefolkninger sig mod de katastrofale følger, men den politiske dagsorden og lovgivning levner hverken kommuner eller ganske almindelige mennesker mulighed for at påvirke størrelsen eller placeringen af de store svineindustrier.

Den danske regering afholder et fødevaretopmøde ”World Food Summit” med undertitlen ”Better Food for More People” den 30. og 31. august. Her mødes politikere og virksomheder fra hele verden for at diskutere fremtidens landbrug og fødevareforsyning. Når alt det ”pæne” er skraldet af, så er formålet at promovere danske fødevarer og styrke dansk fødevareeksport. Topmødet blev afholdt første gang i 2016 foranlediget af Esben Lunde Larsen.

Det oprindelige ”World Food Summit” var et stort topmøde, som FAO under FN afholdt i Italien tilbage i 1996 med det formål at bekæmpe hungersnød i Verden.

Vi vil derfor protestere mod det glansbillede, som “World Food Summit” tegner af den danske fødevareproduktion og demonstrere mod bagsiden af den voksende industrielle svineproduktion i Danmark!

Demonstrationen foregår torsdag den 30. august. Vi mødes kl. 14.00 på Thorvaldsens Plads, hvor der vil være flere talere og musikindslag. Mødedeltagerne på ”World Food Summit” forlader efter planen Christiansborg kl. 14.30 for at tage til Bella Centret, hvor der er en fødevaremesse.

Når vores program er slut på pladsen, går vi mod Miljø- og Fødevareministeriet på Slotsholmsgade.

D. 31. august afholdes Folkets Madmøde.

Initiativtagere

Miljøforeningen Tuse Næs
NOAH Friends of the Earth Denmark

Medindkaldere (Opdateres løbende)

Frie Bønder Levende Land
Afrika Kontakt
Greenpeace
Bevar de forhadte vandløb
KlimaKollektivet
Dansk Vegetar Forening
Dyrenes Alliance
Levende Hav
Verdens Skove
Jungshoved Miljøgruppe
 

Om Miljøforeningen Tuse Næs

Miljøforeningen på Tuse Næs blev stiftet på et møde i Huset på Næsset den 21. februar 2018 og afholdt sin første generalforsamling den 19. april 2018. Foreningen har til formål at værne om Næssets mest følsomme naturområder og bidrage til, at Tuse Næs bevares som naturperle og attraktivt bo- og feriested.
Som forening vil vi kunne gøre indsigelser imod, at skæmmende og forurenende virksomhed opstår på Tuse Næs i nærheden af boliger og vigtige naturområder og ser bl.a. kritisk på det industrielle landbrug, når almindelige gårde med dyrehold udvikler sig så voldsomt, at det ikke længere er forsvarligt miljø- og sundhedsmæssigt. Læs mere her: http://mftn.dk/

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!