Støt kravet om, at GMO-afgrøder fortsat skal være underlagt kontrol, risikovurdering og forbrugermærkning.

 Underskriv den fælles europæiske underskriftsindsamling for at opfordre EU's beslutningstagere til at opretholde GMO-lovgivningen. Din underskrift gives til de følgende 3 punkter:

  • Nye GMO'er er GMO og bør reguleres som sådan i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet. Alle GMO'er skal gennemgå en streng sikkerhedsevaluering og mærkes som genetisk modificerede produkter for at sikre gennemsigtighed for borgere og landmænd gennem hele forsyningskæden.
  • Der skal forskes mere i miljø-, biodiversitets- og sundhedsrisici ved de nye GMO'er, også de socioøkonomiske konsekvenser for landmænd og fødevaresystemerne, samt til udvikling af detektionsmetoder.
  • Europæiske beslutningstagere er nødt til at fremme og støtte dokumenterede løsninger for et bæredygtigt og klimabestandigt landbrug såsom agroøkologiske praksisser og økologisk landbrug og at beskytte planteforædleres og avleres frihed til at drive virksomhed uden at blive begrænset af det vidtrækkende omfang af patenter på frø produceret med nye GMO'er.

 


Hvorfor er underskriftsindsamlingen vigtig?

Store kemi- og frøvirksomheder arbejder på, at nye, genetisk modificerede organismer (GMO'er) skal dyrkes på vores marker og ende på vores tallerkener, uden at vi får viden om det. Disse virksomheder har lobbyet Europa-Kommissionen i årevis for at undtage nye GMO-metoder fra det europæiske GMO-direktiv, og virksomhederne underbygger deres krav med udokumenterede påstande om formodede fordele for bæredygtighed, pesticidreduktion og klima. Men da virksomhederne ejer størstedelen af de patenterede såsæd og frø, der er konstrueret med disse teknikker, vil det i særlig grad være til fordel for disse virksomheder selv. En sådan indflydelse fra industrivirksomheder på frøudviklingen truer ikke kun landmændenes information om de frø, de køber, og valgmulighederne generelt, men også landbrugets biodiversitet.

Nu planlægger Europa-Kommissionen at undtage de nye GMO'er fra EU's eksisterende GMO-direktiv i Udsætningsdirektivet. I henhold til de nuværende regler i Udsætningsdirektivet er både de gamle og de nye GMO'er underlagt EU-godkendelse, som sikrer risikovurdering for menneskers sundhed og miljøet, gennemsigtighed for producenter og landmænd samt mærkning af fødevarerne. At undtage de nye GMO'er som for eksempel CRISPR vil forhindre landmænd, fødevareproducenter, detailhandlere og forbrugere i at træffe et valg om at spise GMO-frit. Men vi har ret til at bestemme, hvad vi vil spise, og hvad vi vil dyrke på vores marker!

Baggrundsinformation

Europa-Kommissionen har netop i oktober 2022 lagt det ind i deres "arbejdsprogram" at finde ud af, hvordan de nye genetisk modificerede organismer (GMO'er) konkret kan blive dereguleret. (1) Samtidigt har EFSA meldt ud, at de nye GMO-metoder ikke behøver at blive risikovurderet i planter, som det ellers bliver nu. (2) Det vil sige, at processen er gået igang ift. at finde en ny retslig ramme til de nye GMO-metoder, på trods af, at europæiske borgere i oktober 2021 gav udtryk for, at de ikke ønsker dette, i en stor europæisk høring (3). At processen er gået i gang betyder, at de nye GMO-metoder med stor sandsynlighed bliver fuldstændigt undtaget fra de nuværende godkendelsesprocesser og risikovurderinger i vores landbrug og madproduktion, der ligger under GMO-direktivet i Udsætningsdirektivet 2001/18/EC. De nye GMO-metoder vil dermed blive kaldt non-gmo-metoder.

Denne underskriftsindsamling er lavet i samarbejde med en lang række grønne organisationer verden over for at beskytte landbrug, natur og forbrugere mod svækket kontrol med nye GMO-teknikker i vores madproduktion. En koalition af mere end 50 organisationer i 15 forskellige lande i hele EU driver og støtter denne underskriftsindsamling. På denne side viser tælleren for andragender, hvor mange underskrifter der i alt er blevet indsamlet gennem vores forskellige partnerorganisationer. Du kan underskrive til den 20. november 2022.

Hvis du vil vide mere om nye GMO'er - hvad de er, og de risici og trusler de repræsenterer - så læs vores seneste materiale og folder

* * *

Vi opfordrer indtrængende europæiske beslutningstagere til at tage et stærkt standpunkt mod ethvert forsøg på at udelukke nye GMO'er fra EU's eksisterende GMO-lovgivning og til at opretholde obligatorisk sikkerhedskontrol, gennemsigtighed og mærkning af alle GMO'er for at garantere sikkerheden af vores fødevarer og for at beskytte naturen, miljøet og vores valgfrihed.

* * *

Involverede organisationer

AEGILOPS, Greece
AIAB, Italy
Antidote Europe, France
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Germany
ARI, Italy
Association GMO-free Poland, Poland
Bio Lutzeburg, Luxembourg
Biodynamic Federation Demeter International, EU
BÖLW, Germany
CEO, EU
Civil Affairs Institute, Poland
COAG, Spain
confédération paysanne, France
Crocevia, Italy
DEAFAL, Italy
Demeter Czech & Slovakia, Czech Republic & Slovakia
Demeter Denmark, Denmark
Demeter France, France
Druživa, Slovakia
Ecologistas en accion, Spain
Ecotrend Slovakia, Slovakia
ECVC, EU
Fenntarthatóság Felé Egyesület (Towards Sustainability Association), Hungary
FoEE, EU
Frie Bønder Levende Land, Denmark
Friends of the Earth, Cyprus
Global2000, Austria
GMO Free Regions, Sweden
Inter-Environnement Wallonie, Belgium
Karátson Gábor Kör, Hungary
Magház Association, Hungary
MTVSZ / FoE Hungary, Hungary
Nature & Progrès Belgique, Belgium
NOAH FoE DK, Denmark
Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO, Slovakia
Objectif Zéro OGM, France
OGM dangers, France
Peliti, Greece
Plataforma Transgenicos Fora, Portugal
Pollinis, France
Save Our Seeds, Germany
Sciences Citoyennes, France
SITO seeds, Greece
Slow Food Europe, EU
Slow Food Germany, Germany
Slow Food Italy, Italy
Slow Food Netherlands, Netherlands
Stichting Demeter, Netherlands
Transform!, Italy
Velt, Belgium
Za Zemiata, FoE Bulgaria, Bulgaria
Zelena akcija / FoE Croatia, Croatia

 

Referencer:

1. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/cwp_2023.pdf - Europakommissionens seneste arbejdsprogram side 18, i initiativ 4.

2) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/.../j.efsa.2022.7618 og https://www.testbiotech.org/.../efsa-wants-abandon...

3) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislation-for-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques/public-consultation_da