pigs

landbrug Øget svineproduktion kan ikke være bæredygtig

Med regeringens vækstplan for landbruget forsøges det gældsplagede landbrug reddet gennem den slidte fortælling om bæredygtig svineproduktion, i stedet for at fokusere på reelle og fremadskuende løsninger om lokale og bæredygtige fødevarer.

16. december 2013 · Kl. 13:20 Pressemeddelelse

Miljøorganisationen NOAH er glade for at regeringen med den nye vækstplan ønsker at sætte fokus på det gældsplagede landbrug og fremme en bæredygtig fødevareproduktionen. Det er dog ærgerligt at erfare, at regeringen kun formår at fortsætte i det samme gamle spor om øget svineproduktion, som fører til betydelige miljøproblemer.

”Det er svært at se, hvordan nationale og europæiske krav til udledninger til luft- og vandmiljø skal nås med produktionen af flere svin. Det er rigtig, at Danmark har nedsat kvælstofudledningen, men fra et uhyggeligt højt niveau, hvorfor der er behov en yderligere reduktion, hvilket ikke kan ske gennem øget svineproduktion.” Udtaler Nanna Clifforth fra NOAH Landbrug og Fødevarer.

Dansk svineproduktion er global

Det er ikke kun i Danmark, at svineproduktionen ødelægger miljøet. Danmark beslaglægger et areal på størrelse med Sjælland i Sydamerika, hvorfra der importeres genmodificeret soja til foder, hvilket fører til store miljøødelæggelser. Desuden medfører denne produktion store sundhedsmæssige konsekvenser for lokalbefolkningen, samt fratager dem muligheden for at dyrke sunde fødevarer til dem selv. En praksis som ønskes ekspanderet med planen om øget svineproduktion.

Nanna Clifforth fortsætter: ”I vækstplanen nævnes rigtig, at der er en stigende efterspørgsel efter mangfoldige og sunde fødevarer. Det er derfor uforståeligt at regeringen vil øge svineproduktionen, hvor næringsstoffer og kalorier går tabt, samtidig med at miljøet ødelægges nationalt og globalt. I stedet for at bruge 80 % af Danmarks landbrugsareal til at dyrke dyrefoder og producere mere end 25 millioner svin årligt, burde der være fokus på at støtte et landbrug, der producerer fødevare til mennesker. Dette springer især i øjnene, når regeringen gennem vækstplanen netop udtrykker, at de er bevidste om ressourceforbruget forbundet med dette samt manglen på adgang til sunde fødevarer.” 

Lokale og bæredygtige løsninger

For at skabe et bæredygtigt landbrug skal der i stedet tages skridt mod at bruge landbrugsarealet til produktion af fødevarer og ikke foder, samt skabe et landbrug der er baseret på økologi og med plads til naturen. Dette vil give danskerne sunde og lokale fødevarer med plads til dyrevelfærd. Dette er nødvendige skridt for at sikre kvantitet frem for kvantitet og mindske miljø- og klimapåvirkningen.  Initiativerne i vækstplanen peger dog ikke i denne retning, hvorfor NOAH håber, at regeringen vil inkludere miljøorganisationer  i diskussionen af vækstplanen, i stedet for at åbne op for endog flere risikofyldte og ubæredygtige investeringer i landbrugs- og fødevaresektoren.

For yderligere information og udtalelser:

Nanna L. Clifforth

NOAH Landbrug og fødevarer

Tlf.: 5151 7724

nanna@noah.dk

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!