arktis Stands olieefterforskningen i Arktis

Grønlands Natur- & Miljøforening Avataq, Greenpeace Norden, VedvarendeEnergi, Det Økologiske Råd og NOAH ønsker et moratorium for olieefterforskning i Arktis.

9. maj 2011 · Kl. 14:54 Pressemeddelelse

Kære Lene Espersen

Om OFFSHORE OLIEEFTERFORSKNING OG OLIEINDVINDING I ARKTIS

Som optakt til Det Arktiske Råds ministermøde i Nuuk den 12. maj 2011 vil vi udtrykke vores alvorlige bekymring over og modstand mod den fortsatte offshore olieefterforskning i Arktis. Organisationer i Canada, Norge, Rusland og USA udtrykker lignende bekymringer over for deres udenrigsministre.

Vi opfordrer dig til at anerkende de alvorlige risici ved disse aktiviteter og til at støtte et moratorium for offshore olieefterforskning og -udvinding i de arktiske farvande.

Vi opfordrer dig derfor til at benytte det kommende Rådsmøde til at tilskynde Arktisk Råd til at fraråde offshore olieefterforskning og -udvinding i det arktiske område og i stedet være med til at udforske alternative, bæredygtige muligheder for en bæredygtig økonomisk udvikling. Arktis opvarmes allerede med en hastighed, der er dobbelt så stor som resten af verden. Smeltende gletschere og havis og permafrost, der tør, er et klart tegn på, at udledningen af drivhusgasser som følge af afhængigheden af fossile brændstoffer har nået et farligt niveau. Forskere tillægger menneskeskabte sodpartikler ansvaret for så meget som 30 % af opvarmningen i Arktis siden førindustriel tid 1. Førende klimaforskere rapporterer, at det højeste sikre niveau af kuldioxid i atmosfæren er 300 til 350 dele per million (ppm)2.

Koncentrationen af CO2 er nu omkring 388 PPM - og stigende. Videnskabelige rapporter tyder på, at vi kan bruge mindre end halvdelen af de kendte økonomisk tilgængelige olie-, gas- og kulreserver, hvis vi skal undgå, at den globale opvarmning overstiger to grader – for ikke at tale om en mere ambitiøs målsætning3.

Alvoren af klimakrisen betyder med andre ord, at vi er nødt til at lade kendte fossile brændstoffer forblive i jorden. Samtidig skal vi bevæge os væk fra en økonomi baseret på
fossile brændstoffer først og fremmest gennem energibesparelser, energieffektivitet, vedvarende energi, offentlig transport og bæredygtigt landbrug.

Arktis er kendt for at indeholde store olie-og gasreserver, og en betydelig del af dem findes offshore4. Den smeltende havis gør som bekendt de arktiske farvande mere tilgængelige for transport og ressourceudvikling, som gør, at Arktis i stigende grad ses som en »yderste grænse« for indvinding af fossile brændstoffer.

Vi er dybt bekymrede over de potentielle konsekvenser af offshore boring i disse sårbare økosystemer, som oprindelige folk og kystsamfund er afhængige af for deres
fødevaresikkerhed, og deres økonomiske, sociale og kulturelle behov.

Samtidig med, at vi opfordrer til at indføre et moratorium, vil vi understrege, at det er en pligt for alle regeringer at overholde den internationalt anerkendte ret for oprindelige folk til frit, forudgående og informeret samtykke i alle faser af olie- og gasudviklingen i Arktis, som påvirker oprindelige folk og de områder, de bebor5.

De ødelæggende udslip fra BP’s boreplatform i Den Mexicanske Golf har rejst en kollektiv bekymring for de alvorlige risici ved offshore boring. Det viser, at best practice ikke altid vil blive fulgt, og at ulykker vil ske6. De arktiske forhold med frost, nedsat sigtbarhed, sæsonbestemt isdække og ekstreme vejrforhold øger alt sammen sandsynligheden for og konsekvenserne af et udslip7.

Ifølge AMAP rapporten 20078 om arktisk olie og gas er der ”ingen effektive midler til at inddæmme og opsamle olie, der slipper ud i brudt havis. En indsats vil i vintertiden være endnu mere vanskeliggjort på grund af hårdt vejr og begrænset dagslys.”

USA’s National Academy of Sciences har fastslået, at "ingen af de nuværende oprensningsmetoder kan fjerne mere end en lille brøkdel af olie spildt i havet, især i tilfælde af
brudt havis"9. De fjernt beliggende mulige borefelter og vanskelige vejrforhold kan betyde, at der kan komme til at gå dage, uger og endda måneder før man kan reagere på et udslip fra en boreplatform eller en tankskibsulykke.

Der er stadig begrænset viden om, hvordan udslip kan påvirke det arktiske marine liv. Den lange levetid og langsomme reproduktionstid hos mange arktiske dyr vil sammen med den langsomme nedbrydning af kulbrinter under kolde og mørke betingelser øge muligheden for at akkumulere giftstoffer fra spildt olie i de arktiske dyr 10. Indvirkninger på livet i havet kan også få katastrofale følger for kystfiskeri og jagt. Oprindelige folk og kystsamfund i polarområderne oplever allerede uforholdsmæssigt store miljøbetingede helbredsrisici, akkumulerede virkninger af eksponering for giftstoffer og virkningerne af klimaforandringer og global opvarmning.

Det er af alle disse grunde, at vi opfordrer dig til at anerkende de alvorlige risici, som vil følge med offshore boring i den arktiske region. At tilstræbe et moratorium for offshore boringer i den arktiske region er ikke kun logisk i lyset af klimakrisen; der er alvorlige risici ved den type virksomhed for de sårbare økosystemer og for
oprindelige folk og kystsamfund.

Vi opfordrer dig til at gå ind for et moratorium for offshore boring i Arktis og til at formidle dette budskab til Det Arktiske Råd.

Med venlig hilsen
Mikkel Myrup, formand, Avataq
Mads Flarup Christensen, generalsekretær Greenpeace Norden
Palle Bendsen, klimakoordinator NOAH Friends of the Earth Denmark
Gunnar Boye Olesen, politisk koordinator VedvarendeEnergi
Christian Ege, Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd


1: Cheek, Joseph. "Black Carbon Playing a Major Role in Arctic Climate Change." SciencePoles, 12 06 2008. Web. 28 Apr 2011. http://www.sciencepoles.org/articles/article_detail/black_carbon_playing_a_major_role_in_arctic_climate_change

2: Hawkins, Richard et al. "Climate Safety: In Case of Emergency." Public Interest Research Centre, 2008. Web. 28 Feb 2011. http://climatesafety.org/wp-content/uploads/climatesafety.pdf ; Climate Change 2007: Synthesis Report . Intergovernmental Panel on Climate Change, n.d. Web. 27 Feb 2011.
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/main.html; Hansen, James et al. "Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Aim? ." N.p., 2008. Web. 27 Apr 2011. http://www.columbia.edu/~jeh1/2008/TargetCO2_20080407.pdf

3: Meinshausen, Malte et al. "Greenhouse-gas Emission Targets for Limiting Global Warming to 2C."Nature 458. (2009 ): Web. 04 Feb 2011. http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7242/abs/nature08017.html; Monbiot, George. "How Much Should we Leave in the Ground ." George Monbiot . 06 05 2009. Web. 14 Apr 2011. http://www.monbiot.com/2009/05/06/how-much-should-we-leave-in-the-ground/ .

4: A U.S. Geological Survey found that the Arctic contains around 90 billion barrels of undiscovered oil and 1,670 trillion cubic feet of natural gas. More than eighty per cent of this is found offshore. "Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle." U.S. Geological Survey (USGS), May
2008. Web. 16 Feb 2011. http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf .

5: Governments and and corporations need to recognize human rights instruments as they apply to the pursuit of
oil and gas in the Arctic.

6: "Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines." Arctic Council, 2009. Web. 21 Feb 2011. http://arctic-council.org/filearchive/Arctic%20Offhsore%20Oil%20and%20Gas%20Guidelines%202009.pdf ., p.8.

7: Simon Wilson et al. "Assessment 2007 Oil and Gas Activities in the Arctic - Effects and Potential Effects, Volume One." Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), 2007. Web. 27 Feb 2011. http://www.amap.no/oga / , p. 212.

8: Huntington , Henry P., et al. "Arctic Oil and Gas 2007." Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), 2007 . Web. 27 Feb 2011. http://www.amap.no/oga/ , p.55.

9: "Cumulative Environmental Effects of Oil and Gas Activities on Alaska's North Slope." The National Academies Press. Board on Environmental Studies and Toxicology (BEST), Polar Research Board (PRB), Earth and Life Studies (DELS). 2003, p.7.

10: De Cola , Elise et al. "Oil Spill Prevention and Response in the U.S. Arctic Ocean: Unexamined Risks, Unacceptable Consequences." Nuka Research & Planning Group, LLC. Commissioned by U.S. Arctic Program, Pew Environmental Group , November 2010 . Web. 27 Feb 2011. http://www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/Protecting_ocean_life/PEW-1010_ARTIC_Report.pdf , p.53; Simon Wilson et al. "Assessment 2007 Oil and Gas Activities in the Arctic - Effects and Potential Effects, Volume One." Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), 2007. Web. 27 Feb 2011.
http://www.amap.no/oga/ , p. 7_10.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!