shell

Dom mod SHELL Nigeria en delvis sejr

Det var en sejr for fire nigerianske landmænd og Friends of the Earth i Holland, da en domstol i Haag i dag kendte Shell Nigeria skyldig for forurening af landbrugsområder i Ikot Ada Udo. Til gengæld var det et nederlag, at dommen gik imod sagsøgerne i to andre områder, og at det hollandske moderselskab Royal Dutch Shell blev frikendt for medansvar.

30. januar 2013 · Kl. 10:49 Pressemeddelelse

Det var en sejr for Friends of the Earth i Holland og fire nigerianske landmænd, da en domstol i Haag i dag kendte Shell Nigeria skyldig for forurening af landbrugsområder i Ikot Ada Udo. Til gengæld var det et nederlag, at dommen gik imod sagsøgerne i to andre områder og ved at det hollandske moderselskab Royal Dutch Shell blev frikendt for medansvar.

En hollandsk domstol har fastslået, at Shell Nigeria er ansvarlig for forurening af landbrugsområder. Det skete i en skelsættende sag anlagt af fire nigerianske landmænd og
Milieudefensie - Friends of the Earth Netherlands. Retten sagde, at Shell Nigeria er ansvarlig for skader forårsaget af olieudslip i Ikot Ada Udo i
delstaten Akwa Ibom, Nigeria. Dette er en vigtig sejr, men det er skuffende, at retten ikke har truffet en lignende dom i de
andre sager, anlagt af sagsøgere fra Goi og Oruma lokalsamfundene.

Sagsøgerne planlægger at appellere denne afgørelse og den principielle sag om moderselskabet Royal Dutch Shells medansvar.

"Denne sejr for bønderne i Ikot Ada Udo har sat en præcedens, da det vil være et vigtigt skridt til, at multinationale selskaber lettere kan gøres ansvarlig for den skade, de gør i
udviklingslandene. Vi forventer andre samfund nu vil kræve, at Shell betaler for overgreb på deres miljø ", siger Nnimmo Bassey, leder af Friends of the Earth Nigeria, der har spillet en central rolle i at gøre de ulykker kendte, som Shell har anrettet i Niger-deltaet.

Geert Ritsema fra Milieudefensie Friends of the Earth Netherlands kommenterer: ”Denne dom er godt nyt for de mennesker i lkot Ada Udo, der startede denne sag sammen med Milieudefensie. Men dommen giver også håb til andre ofre for miljøforurening forårsaget af multinationale selskaber. Samtidig er dommen en bitter skuffelse for folk i landsbyerne Oruma og Goi - hvor Domstolen ikke holdt Shell ansvarlig for skaderne der. Heldigvis kan dette stadig ændres i en appelsag”.

De fire nigerianske sagsøgere har krævet, at Shell rydder op efter olieforurening i deres samfund, kompenserer de ramte og forebygger at yderligere lækager opstår. Samfundene i Niger Delta er helt afhængige af miljøet for deres levebrød, herunder landbrug og fiskeri. Olieaktiviteter i Nigerdeltaet har beskadiget eller ødelagt den lokale fødevare- og vandforsyning, biodiversiteten og fiskedamme og markafgrøder.

Dagens dom følger efter en høring i oktober 2012, som i sig selv var en milepæl i kampen mod Shells miljøødelæggelser. Retten besluttede ikke at holde moderselskabet ansvarlig for skader i Nigeria. Milieudefensie blev nægtet adgang til materiale, der kunne bevise, at Shells internationale moderselskab med hjemsted i Holland, Royal Dutch Shell (RDS), styrer aktiviteterne i deres nigerianske datterselskab (SPDC).

RDS ejer 100 % af SPDC’s aktier. SPDC’s overskud (anslået til 1800 millioner € årligt) overføres til Holland. Ikke desto mindre kan RDS ikke i henhold til gældende love holdes
ansvarlig for skaderne på grundlag af disse fakta alene. Milieudefensie skal bevise, at forretningerne faktisk styres fra hovedkontoret i Holland. Fordi Shell ikke er blevet beordret af retten til at give adgang til virksomhedens interne dokumenter, som kunne dokumentere deres styring af SPDC, har det været meget vanskeligt at bevise dette.

”Tilsyneladende giver vores retssystem et selskab mulighed for at score overskuddet fra et udenlandsk datterselskab uden at blive holdt ansvarlig for de skader, det forårsager,” siger Geert Ritsema fra Milieudefensie.

Retten fastslog også, at Shell overbevisende har vist, at der var udført sabotage i to af de tre landsbyer. Sagsøgerne finder det uforståeligt, at retten har ladet sig overbevise af et antal slørede billeder og videoer af dårlig kvalitet fremlagt af Shell.

Sagsøgerne og Friends of the Earth International er overbevist om, at dårlig vedligeholdelse er årsag til oliespildet. Selv hvor sabotage er involveret, mener Friends of the Earth
International, at Shell bærer ansvaret og er ansvarlig for skaden. Den udbredte ødelæggelse, som lokalsamfund i Nigerdeltaet oplever som resultat af olieudslip fra selskaber som Shell, understreger også det presserende behov for en global omstilling væk fra de beskidte energikilder som olie, kul, gas, industrielle agrobrændstoffer og store
vandkraftværker.

Kontakt: Palle Bendsen, tlf 30 13 76 95

Dom over Shell.pdf (121.65 KB)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!