Folkemængde på Gammel Strand under Folkets Klimamarch København 2018
Folkets Klimamarch København 8. september 2018. Foto af Adam Ronan

Klima Miljø- og fagbevægelsen går sammen for en retfærdig omstilling

Klimaindsatsen skal fylde mere på de danske arbejdspladser, mener en ny, bred alliance med nogle af Danmarks største fagforbund, forskernetværk og grønne organisationer, der samtidigt efterlyser markant, politisk handling nu.

3. maj 2019 · Kl. 10:47 Nyhed

’Broen til fremtiden’ er navnet på en ny grøn alliance, der samler store dele af den danske fagbevægelse, miljø- og udviklingsorganisationer.

De seneste måneder har ledende repræsentanter udviklet grundlaget for alliancen, som kommer med tre markante krav om et CO2-neutralt Danmark i 2040, et massivt politisk fokus på grøn transport og et stop for nye tilladelser til udvinding af olie og gas i Nordsøen. Samtidig er det et udtalt ønske at sætte klimaudfordringen højere på dagsordenen i hverdagen på arbejdspladser over hele landet.

»Klimaudfordringen rammer os alle sammen, og vi i fagbevægelsen ønsker at gå i front af den grønne omstilling. Vi skal have alle med på den grønne vogn og i fællesskab skubbe på for eksempelvis mindre spild og bedre udnyttelse af ressourcer – og vores medlemmer er både forbrugere og eksperter på området. Når et stigende antal lønmodtagere og arbejdspladser viser vejen, vil det både gøre en forskel i sig selv og forhåbentligt inspirere politikerne til at komme op i gear,« siger Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening.

Klimaforandringerne har store konsekvenser for folkesundheden verden over. Naturkatastrofer fører til infektionssygdomme og migration blot for at nævne nogle få. Klimakampen vindes ikke alene i Danmark. ’Broen til fremtiden’ har også den viden, der skal til for at komme med konkrete forslag til, hvordan vi tænker grøn omstilling og FN’s Verdensmål ind i alle aspekter af vores arbejds- og hverdagsliv.

»Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Danmark udleder alt for meget CO2 i kraft af vores høje levestandard og forbrug. Men vores velstand giver os også mulighed for at gå forrest og bidrage til at gøre Danmark CO2-neutralt hurtigt – uden at vi forringer vilkårene for borgerne,« siger Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA.

’Broen til fremtiden’ vil presse på for handling alle vegne. De gode hensigter og højstemte politiske taler gavner i sig selv hverken klimaet eller borgerne herhjemme, der udviser voksende appetit på en hurtig og retfærdig grøn omstilling af samfundet. Alle generationer og alle borgere kan og bør bidrage for at sikre en fremtid for de kommende generationer, men alliancen retter det allerstørste ansvar i retning af politikerne med blandt andet de tre, fælles hovedkrav:

  • Et CO2-neutralt Danmark i 2040. Der skal være bindende delmål hvert femte år.
  • Bæredygtig trafik. Smartere, grønnere og billigere kollektiv trafik. Flere cykler og el-biler.
  • Stop for nye olie- og gaslicenser i Nordsøen. Den fossile energi skal blive, hvor den er.

Den nyopståede alliance appellerer til alle forbund, fagforeninger og ngo’er om at slutte sig til. Det er ambitionen, at medlemmerne løbende skal komme med konkrete opfordringer og forslag til at imødegå klimaudfordringen over for relevante beslutningstagere for at skubbe på for handling i staten, i regioner, kommuner og på hver enkelt arbejdsplads rundt om i landet.

»Det er fantastisk opløftende, at sværvægtere i fagbevægelsen går sammen og toner rent flag, når det gælder vigtigheden af akut politisk handling for et grønnere Danmark, hvor alle er med. Vi tror på, at det her initiativ vil skubbe yderligere til den voksende bevidsthed i alle hjørner af landet om, at vi hver især kan gøre en forskel for at sikre gode, sunde levevilkår for fremtidige generationer, men at det største ansvar helt grundlæggende er politisk,« siger Mads Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace Norden.

Læs mere på broentilfremtiden.dk

’Broen til fremtiden’ består ved lanceringen af: 
Bibliotekarforbundet
Dansk Magisterforening
Dansk Socialrådgiverforening
DJØF
FOA
Forbundet af Arkitekter og Designere 
GL
Ingeniørforeningen, IDA
JA
Lægeforeningen
Prosa
Danmarks Naturfredningsforening
Det Økologiske Råd
Forskernes Klimanetværk
Greenpeace Danmark
Mellemfolkeligt Samvirke
NOAH

Logo for alliancen 'Broen til fremtiden'

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!