Fotos og videomateriale fra NOAH Vandmiljø m.fl.

Henvendelse vedrørende fotos, videoer og datablade mv. til

Stig Melgaard  |  stigmelgaard@gmail.com  |  telefon: 20 74 57 68

 

Musholm havbrug

2023-05-31 Musholm havbrug i 2021 og 2023 Faktablad

Lynetteholm

2022-02 - dumpning af slam (klapning) i Køge Bugt  - faktablad udgivet af Slamgruppen i Køge Bugt

2022-05-30 Lynetteholmen - En bombe under havmiljøet  - video (NOAHkanalen på Youtube)

Køge Bugt

2023-01-06 Sandsugning i Køge Bugt - video (NOAHkanalen på Youtube) 

Oktober 2022 Video fra foreningen Køge Bugt Stenrev  https://koegebugtstenrev.dk/

Juli 2022 Video fra foreningen Køge Bugt Stenrev 

Isefjorden

2021-08 - datablad

 

Pressemeddelelser

2023-01-13 Sandsugning ødelægger ålegræsområder ved kysterne. Det skader både havmiljø og klima