trafik Nej til flere motorveje

I en tid med klimakrise, økonomisk krise og ønsket om at tage vare på natur, energiforbrug og klima er det rystende at ATP melder ud, at man vil bruge lønmodtagerpenge til at investere i motorvejsanlæg. Derved undergraves målsætningen om, at Danmark skal have reduceret sit CO2 udslip med 40 % i 2020. Her er biltrafikken netop den store belastning. ATP planerne vil betyde mere bilkørsel, større energiforbrug og suge passagerer væk fra den mere miljøvenlige kollektive trafik.

14. oktober 2011 · Kl. 14:02 Pressemeddelelse

Flere motorveje og vejtunneler vil forværre alle vore trafikale og miljømæssige problemer. Samtidig vil man smadre værdifuld natur i Nordsjælland for at skaffe plads til flere næsten tomme pendlerbiler. Selv på en stopfyldt 4-sporet motorvej er der i myldretiden i hver retning ikke mere end ca. 3.850 personer. De vil alle sammen kunne sidde i 7 S-tog eller 91 busser. (Se bilag). En dobbeltsporet jernbane har en kapacitet svarende til 32 vejbaner (jf. tegning nedenfor). Derfor er det banesystemer ATP skulle bruge lønmodtagernes penge på og ikke flere motorveje, som ikke løser problemerne.

Danmark har rigeligt med store veje. Selv den tidligere - nu afdøde - vejdirektør Per Milner , der ellers ikke holdt sig tilbage hvad vejkrav angik, syntes, at nu var der veje nok. "I dag har samfundet veje nok", mener Per Milner, der om nogen har forsynet Danmark med asfalteret infrastruktur. "Der er grænser for hvor mange veje dette lille land kan anlægge. Nu er der brug for at bygge en ordentlig planlægning op omkring biler og baner”.

Se artiklen på: http://ing.dk/artikel/73781

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!