trafik Høringssvar til lokalplanforslag “Scala”

Der er netop nu et lokalplanforslag “Scala” i høring, vedrørende den fremtidige udnyttelse af grunden hvor det tidligere byggekompleks Scala har ligget. NOAH-Trafik har indsendt nedenstående høringssvar,

7. juni 2012 · Kl. 22:44 Høringssvar

Meningsløst at kræve 180 parkeringspladser ved ekstremt stationsnært byggeri

Det er fortvivlende at læse lokalplanforslaget for Scala-grunden. Mens Københavns Kommune ikke forsømmer nogen mulighed for at skamrose sig selv for sine miljøtiltag, så fremturer man med at undergrave alle de pæne ord med miljøfjentlige handlinger på trafikområdet. For øjeblikket ødelægges togtrafikken mod nord således af bygning af en ny stor indfaldsvej ”Nordhavnsvejen” til omkring 2000 millioner kr. Den vil gøre det ekstremt attraktivt at bruge bil i stedet for kollektive transportmidler. Både under byggeriet og efter vil denne nye vej suge passsagerer over i bilerne til skade for Københavns miljø og borgere.

Nordhavnsvejen følges desværre op med voldsomme krav om bygning af masser af parkeringspladser i Københavns Kommune – også til pendlere. I lokalplanforslaget for Scala kræver Københavns Kommune således bygning af 180 parkeringspladser selvom Scala ligger med udsigt til Vesterport station, tæt på Københavns Hovedbanegård og nær den nye metrostation, der er under bygning på Rådhuspladsen. Der har ikke tidligere været parkeringspladser ved Scala.

Med sådanne miljøfjendtlige krav om masser af parkeringspladser gør Københavns Kommune det yderst vanskeligt at få bedre miljø i byen. Københavns Kommune skaber altså selv unødig trængsel, luft- og støjforurening. Meningsløst, at stimulere folk til at bruge bil når Scala-området har landets bedste kollektive trafikbetjening.

NOAH-Trafik har fornylig indsendt høringssvar til Handlingsplan for Grøn mobilitet fra Københavns Kommune. Planen indeholder en masse gode ord og tanker, intentioner og initiativer. Men der er nogle afgørende forhold, der helt undergraver de gode intentioner. Det er netop disse voldsomme krav fra Københavns Kommune om parkeringspladser – også til pendlere. Det samme gør en ny udvandet målsætning om fordeling af trafik på trafikarterne

Et af de allerstørste problemer er de mange private pendlerparkeringspladser, der allerede nu er i København, samt de mange som fortsat kræves ved nybyggeri. Det betyder at 73% af lønmodtagerne normalt/altid parkeringsplads ved arbejdspladsen i Kbh. NOAH-Trafik analyserede i 2001 sig frem til, at der var ca. 33.000 private parkeringspladser på vej, ifølge daværende planer.

Hele indsigelsen, der er relevant i sagen om lokalplanen for Scala, kan læses nedenfor.

For yderligere information:

Ivan Lund Pedersen: 3116 0082

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!