Dumpning af havneslam i Køge Bugt februar 2022 slam NOAH skribent man, 05/09/2022 - 09:46 Med dette faktablad giver vi et øjebliksbillede af miljøtilstanden i Køge Bugt efter dumpningen af slam fra Lynnetteholm-projektet 1. marts 2022
Tilmelding til Køge Bugt