System:reset

En succesfuld grøn omstilling er én, hvor alle mennesker, der berøres af omstillingen bliver hørt i processen.

Klimakampen er hovedsageligt hvid og middelklassedomineret, og dét er et problem. I NOAH og Ungdom NOAH ønsker vi at sætte fokus på dette problem og forsøge at ændre det gennem det tværeuropæiske projekt; ‘System:reset’.

Når politikerne præsenterer deres idéer til 'grøn omstilling' handler de oftest om elbiler og frikadunser. Dette mener vi ikke er ambitiøst nok, og samtidig er sådanne livsstilsbud på løsninger ikke optimale, da det ikke er alle borgere i Danmark, som har råd til en elbil eller tid til at revolutionere sit køkken.

Mange borgere har andre problemstillinger, der fylder for meget i deres dagligdag, udover at skulle tænke på klima- og miljøkrisen. Vi bliver derfor nødt til at inkludere disse problemstillinger i den grønne omstilling, for at den bliver realistisk for alle borgere, og dermed også succesfuld.

Det er derfor vigtigt, at flere forskellige stemmer høres i klimakampen, så den grønne omstilling kan blive så inkluderende og retfærdig som mulig.

En af måderne til at sikre at flere stemmer bliver hørt, er ved at fokuserer på og tydeliggøre, at der er en sammenhæng mellem klima- og miljøkrisen og andre af samfundets problemstillinger, både lokalt og globalt. Vi har således forsøgt at beskrive hvordan man kan se en sammenhæng mellem klima- og miljøkrisen med udvalgte samfundsproblemstillinger.

klima, miljø sammenhæng med andet problemstilling

RACISME: Sammenhængen mellem klima- og miljøkrisen og racisme finder du her.

MENTAL SUNDHED: Sammenhængen mellem klima- og miljøkrisen og mental sundhed finder du snart her.

ØKONOMISK RETFÆRDIGHED: Sammenhængen mellem klima- og miljøkrisen og økonomisk retfærdighed finder du snart her.

_____________________________________________________________________________________

Projektet System:reset er støttet af Erasmus+, Dansk Ungdoms Fællesråd og CiSu.
NOAH og Ungdom NOAH takker for støtten.

System:reset er støttet af CiSu, Civilsamfund i Udvikling

   

System:reset er støttet af Den Europæiske Unions program Erasmus+

 

System:reset er støttet af DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd