GMO-majs

CRISPR er GMO ifølge EU-Domstolen Vigtig kendelse

I tirsdag gik SAM – et europæisk rådgivende organ for EU kommissionen vedrørende de nye GMO-metoder – ud i pressen og sagde, at GMO-lovgivningen må ændres som direkte konsekvens af EU-Domstolens afgørelse af den 25. juli 2018 (1). Her fastslog Domstolen, at alle de nye GMO-metoder er GMO på linie med den gamle bølge af GMO'er (2).

17. november 2018 · Kl. 14:07 Nyhed

”Hvis vi ikke deregulerer de nye GMO-metoder, vil vi komme bagerst i frøavl" hedder det sig i SAM og i andre netværk, der støtter op om at ændre den nuværende GMO-lovgivning i EU (3).

Dette er præcist hvad PRO-GMO-lobbyen sagde i 90'erne. Men i dag er EU's frøavlssektor levende og blomstrende, og EU's landbrugssektor har ingen af de problemer, som er blevet løst af USA eller Canada gennem deres høje brug af GMO'er i de sidste 30 år. Landbrugssektoren har tværtimod undgået de stigende problemer med resistens og afhængighed som aktører fra agroindustrien i USA og Canada står med.

Grunden til, at GMO-lovgivningen i EU blev vedtaget i 2001, er ikke pludselig forsvundet. Tværtimod skaber frigivelse af de nye GMO'er i miljøet meget reelle risici for irreversible negative virkninger for økosystemerne og især for biodiversitet. Derudover er det også imod de EU-borgeres vilje, der ønsker at vide, om genetisk modificerede ingredienser er blevet anvendt i deres mad, og de der ønsker at kunne vælge og fravælge. Der findes i øjeblikket ingen metoder til sporbarhed af de nye GMO'er, hvis man ikke kender til oprindelsesstedet for planten i forvejen. Men der er europæiske laboratorier, der er i gang med at tage fat på dette, så der er råd for problematikken. Målemetoderne er på vej, hvis disse laboratorier får opbakning.

Risikovurdering, sikkerhedsforanstaltninger og mærkning af GMO'er er ikke regulerende byrder, der forhindrer innovation. Tværtimod er de grundlæggende foranstaltninger til at undgå miljømæssige (og dermed potentielle sundheds) katastrofer. EU-Domstolen fremlagde klart, at de nye avls-teknikker er GMO, og EU-lovgivningen bør overholdes. De processer, der bruges til at skabe f.eks. CRISPR undersøges stadig, og der er nye opdagelser hver dag om potentielle risici. Flere uafhængige videnskabelige publikationer er lanceret i 2018 der viser uforudsete konsekvenser.

GMO er ikke nødvendig i mad og landbrug. EU's konventionelle frøavl er en meget innovativ sektor, der skaber de løsninger, som landmændene har brug for med hensyn til modstandsdygtighed, tilpasningsevne, udbytte, smag osv. Alle disse er sat i verden, uden at tillade industrien at patentere frø og planter. Patentering af frø og fødevarer i den private sektor er en trussel mod vores madsuverænitet, og ingen offentlig magt bør støtte op om dette.

Med hensyn til de potentielle medicinske anvendelser af disse nye bioteknologier (herunder især CRISPR) skal de ikke forveksles med deres anvendelser i landbruget (det åbne system), da de ikke indebærer nogen frigivelse af genetisk materiale i naturen og derfor ikke udgør de samme risici. Faktisk indebærer de et helt nyt sæt af risici, som skal vejes op imod deres fordele for samfundet.

 

"Forskerne og industrien er tekno-romantikere, mens grønne miljøorganisationer er natur-realister".

 

1. https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commissions-scie…

2. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204387&p…

3. http://www.vib.be/en/news/Pages/European-scientists-unite-to-safeguard-…

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!