plakat

Folkering 3 Vær med til at kæmpe for Amager Fælled

Naturen mangler plads på Amager Fælled, der allerede har mistet flere truede arter til bla. Metro og DR-byen og en yderligere inddragelse kan have katastrofal indvirkning på hele Amager Fælleds samlede dyre og planteliv. Mange truede og sky arter vil fortrække og fredede arter vil forsvinde fra København.

13. juli 2018 · Kl. 14:33 Nyhed

Sidste år besluttede Borgerrepræsentationen at finde alternativer til bebyggelse på Amager Fælleds gamle strandeng.

Rapporten fandt 5 mulige byggegrunde på Amager Fælled. Den 6 uden for Amager Fælled tog man hurtigt af bordet.

Nu samles Borgerrepræsentationen for at drøfte Københavns Kommunes kommende års budgetter. Heri indgår Amager Fælleds fremtid og kommunens økonomiske forpligtigelse overfor By & Havn, der pt. har byggerettighederne.

Dette vil få konsekvenser, ikke alene for naturen i København, men for hele Danmark. Arterne forsvinder her i et alarmerende tempo og det er op til vores generation at stoppe tilbagegangen og sikre dem for eftertiden.

Du kan gøre en forskel - råb politikerne op ved denne demonstration og vær med i det brede grønne fællesskab.

Vi samles på Amager Fælled over for DR Byens Metro, hvor vi gør klar til: ARTERNES OPTOG

Børn kan få malet ansigtet som et dyr og der vil blive uddelt skilte med arter på, så vi samlet kan repræsentere mangfoldigheden af Amager Fælleds liv når vi i Arternes Optog går ind til Rådhuspladsen.

Med trommer, vimpler, skilte, bannere og en stor tiger til 60 børn går vi over Langebro.

Ved ankomst tager vi hinanden i hånden og slår ring om Rådhuset og danner Folkering 3.

I ringen står vi fælles om Fælleden og råber Borgerrepræsentationen op, så de ikke er i tvivl om vores og de andre arters tilstedeværelse og ønske om at bevare hele Amager Fælled, den bynære natur og de truede arter i Danmark.

På Rådhuspladsen vil der være live musik, visionære taler og et bredt grønt fællesskab frem til kl. 21.00

Program:

Kl. 16.30 klargøres Arternes Optog med skilte, bannere og ansigtsmaling for de små.

Kl. 17.00 Starter Arternes Optog fra Amager Fælled mod Rådhuspladsen

Kl. 18.00 danner vi folkering om Rådhuset.

Herefter er der musik og taler på Rådhuspladsen til kl. 21.00

Alle kan være med og det er vigtigt at vi er så mange som overhovedet muligt lige fra Amager Fælled og til Rådhuspladsen.

Vi starter tidligt og skal gå ca. 3 km. Det er ikke alle der kan nå at komme mellem kl. 16.30-17.00. Det kan også være at man syntes at afstanden er for stor. Det skal dog ikke forhindre dig i at støtte op om demonstration. I stedet kan du støde til os på Rådhuspladsen fra kl. ca. 17.45 og frem til kl. 21.00.

Følg og få information på #Folkering3 #ArternesOptog og Amager Fælleds Venner på Facebook.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!