tog

Trængselskommissionen Togfonden er et skridt i den rigtige retning

Kommentar indefra af Ivan Lund Pedersen, NOAH-Trafik

9. september 2013 · Kl. 13:43 Nyhed

Ivan Lund Pedersen
NOAH-Trafik

Som medlem af Trængselskommissionen oplever jeg et voldsomt lobbypres for af få bygget endnu flere store veje, selvom det er i strid med hovedpunkter i vores kommissorium. Tillige til trods for, at trafikken på de tidspunkter i myldretiden, hvor man evt. må sænke hastigheden, stort set består af pendlerbiler med 1,1 person i gennemsnit pr. bil. At udbygge veje så flere næsten tomme biler kan komme lidt hurtigere frem savner økonomisk og miljømæssigt fornuft. Det vil samtidig betyde, at passagerer suges ud af den kollektive trafik, vore byer bliver endnu mere trafikbelastede og at energiforbrug og CO2-udslip stiger i strid med alle målsætninger.

I Danmark opgør man ofte ”forsinkelsestid”, som den tid man bruger ekstra, sammenlignet med at man kører med højest tilladte hastighed på motorveje og som den eneste bil på andre veje (free-flow speed). Man omregner tilmed den ekstra tid i penge, som et samfundstab, efter en høj timesats og sågar i fuldtidsarbejdspladser. Mere absurd kan det næsten ikke blive end at omregne nogle minutters ekstra køretid for den enkelte, til penge og fuldtidsstillinger. Det er ren manipulation for at få presset nye store vejanlæg igennem.

OECD og European Conference of Ministers of Transport (ECMT), afviser da også på det bestemteste, at man kan bruge free-flow som målsætning i trafikpolitikken.

Den kollektive trafik har ikke en  lobby, som på nogen måde kan hamle op med vejlobbyen .

Igennem årtier har man i den kollektive trafik måttet klare sig med en ringe udbygget infrastruktur, der end ikke er blevet holdt godt vedlige. Samtidig har spareplan efter spareplan udhulet servicen så alt fra billetsalg til toiletter på stationer er blevet en mangelvare.

Endelig er der kommet initiativer på baneområdet i form af signalprogrammet og en enkelt ny banestrækning København-Ringsted. Dertil lidt elektrificering og dobbeltspor på et par strækninger.

På det seneste er der kommet initiativet med togfonden til elektrificering og modernisering af hovedbanenettet. Beklageligvis bliver dette tiltrængte initiativ beskudt at vejlobbyen, der ikke kan få veje nok.

Elektrificering af strækningerne Fredericia-Aalborg - Frederikshavn, Vejle – Struer og Roskilde – Kalundborg vurderes at koste i alt 8,7 mia. kr.

Til sammenligning koster 2 totalt overflødige motorveje, som den på 29,2 km. fra Låsby og gennem Silkeborg (6,4 mia. kr.) og Herning – Holstebro motorvejen (3,9 mia. kr.) - altså i alt 10,3 mia. kr.  Tilmed er Silkeborgmotorvejen stærkt ødelæggende for natur og by. ”Knald i låget”. ”Hvordan kan man finde på at bruge 2,5 mia. kr. ( i mellemtiden steget til  3,9 mia. kr.) på en overflødig motorvej mellem Herning og Holstebro” skrev Concito i en artikel for en del år siden. Det er stadig gældende i dag.

Mens motorvejene skærer sig lukt igennem landskaberne over det ganske land og for det meste giver bilister mulighed for korte rejsetider med stor hastighed, er selv hovedbanerne snoede og med store omveje. Med timemodellens forslag om investeringer på 18,8 mia. kr.  lægges der op til nogle udretninger og nye strækninger. Måske kan enkelte tiltag diskuteres, men vi må have en togtrafik, der er mere attraktiv for de nuværende passagerer og som er så god, at det er lettere at få bilister og flyrejsende til at skifte til den kollektive trafik. Det kan medvirke til at leve op til vore målsætninger  på miljø- og klimaområdet.

Timemodellen er dog ikke tilstrækkelig til alene at rette op på det skæve trafikale Danmark, hvor brug af bil ofte er langt hurtigere end brug af kollektive transportmidler. Derfor skal også alle tilslutningsbaner moderniseres og opgraderes. Dette skulle tilmed blive meget nemmere og billigere at gennemføre end tidligere antaget, idet de kommende nye signalsystemer vil lette processen markant.

Eftersom vort banenet ikke er så finmasket skal også bustrafikken have et gevaldigt løft så den sammen med togsystemet kan sikre attraktive forbindelser i det ganske land.

Danmark har formentlig verdens mest udbyggede vejnet. Det er derfor på tide at stoppe med at sende milliarder af kroner til vejprojekter, der altid betyder større energiforbrug, CO2-udslip og hærværk mod byer og natur.

"Nu har vi veje nok. Jernbanen og de store veje fungerer ikke sammen," mener Per Milner.

"I dag har samfundet veje nok," mener Per Milner, der om nogen har forsynet Danmark med asfalteret infrastruktur. "Der er grænser for, hvor mange veje dette lille land kan anlægge. Nu er der brug for at bygge en ordentlig planlægning op omkring biler og baner."

Disse kloge ord udtalte den tidligere (og nu afdøde) Vejdirektør Per Milner til Birgitte Marfelt i Ingeniøren den 6. oktober 2006.

Han var vejdirektoratets stærke mand gennem 25 år og havde altid en liste over ønskede vejanlæg klar til en ny regering. Han fik altid sin vilje.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!