• Hjemmeside

Trafikbogen

En hjemmeside om trafik

13. oktober 2016 · Kl. 13:12 Materiale

Kort om denne hjemmeside

Der skrives meget om trafik i danske medier, men det er ofte dem med den største interesse i mere biltrafik og flere veje, der har ressourcer til at fastholde et vedvarende pres på trafikpolitikken. Derfor bliver trafikinvesteringerne i stor udstrækning orienteret i den retning.

Udsagn fra disse stærke magtinteresser i privat og offentlig regi får hyppigt lov til at stå uimodsagt i medierne, fordi borgere, der måtte være uenige eller skeptiske ikke har ressourcer og let adgang til at undersøge sammenhængene og evt. imødegå udsagnene. Store danske trafikinvesteringer sker derfor i mange tilfælde på et mangelfuldt beslutningsgrundlag og uden en ordentlig offentlig debat. Trafikinvesteringerne trækker tilmed ofte udviklingen i anden retning end de målsætninger, som Folketinget har besluttet på trafik- og miljøområdet.

I Miljøorganisationen NOAH får vi mange henvendelser om trafik og har konstateret, at der er brug for en let tilgængelig viden om trafik, der kan medvirke til at gøre trafikdebatten og trafikpolitikken demokratisk og orienteret i retning af at forbedre miljøet, nedbringe energiforbruget, øge sikkerheden og højne serviceniveauet for de trafikantgrupper, som i dag er dårligt stillet. Når folk bliver spurgt om trafik i meningsmålinger er det som oftest en sådan udvikling de ønsker, men i praksis får de flere veje, dårligere offentlig trafik, højere billetpriser og større trafikbelastninger.

Oplysninger om trafik og miljø findes i dag ikke samlet, men spredt rundt omkring hos myndigheder, forskningsinstitutioner og organisationer i ind- og udland.

Som et forsøg på at gøre viden om trafikale sammenhænge, facts og meninger lettere tilgængelig for alle er dette elektroniske opslagsværk udarbejdet. På hjemmesiden er der henvisninger til mange forskellige meninger og holdninger.

Jeg håber, at tankerne om en mere menneskevenlig trafikpolitik vil vinde større indflydelse på trafikpolitikken og være stærkere end de interesser, der blot vil have mere asfalt og mere biltrafik.

Jeg håber, at hjemmesiden vil være med til at demokratisere trafikdebatten. Forslag til forbedringer er velkomne, idet et sådant projekt aldrig bliver færdigt. Forslag kan sendes til noahtrafik@noah.dk

Med venlig hilsen
Ivan Lund Pedersen
Redaktør

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!