Sign the petition

Nej tak til GMO-mikroorganismer i vores natur Skriv under og del

Protect Nature Now har startet en underskriftsindsamling, der opfordrer alle regeringer, virksomheder og forskere til at stoppe frigivelsen af ​​genetisk manipulerede (GM) mikroorganismer og vira i vores landbrug - og dermed ud i vores natur - og at forhindre potentielt farlige pandemiske patogener.

20. april 2021 · Kl. 09:19 Nyhed

21. april 2021

Vær med til at hjælpe med at sprede ordet ved at underskrive og dele denne underskriftsindsamling med andre! Vær med til at hjælpe at skabe løsningen!

Vi står overfor en ny type af trusler for natur og sundhed, vi kunne kalde det en teknologisk trussel, hvor det ikke længere handler om naturens luner, men om menneskers omgang med teknologi.

Biotekvirksomheder ønsker at anvende GM-mikroorganismer i landbruget, for at imødegå klimaforandringer, sult, tørke- og sygdomsresistens, Men for at opnå disse "goder" (der medfører alvorlige risici), siger aktørerne, at verdens regeringer er nødt til at mindske omfang og omkostninger ved GMO-regulering, og at GMO-lovgivningen og Udsætningsdirektivet må ændres for at gøre omstillingen "smidigere", eventuelt ved at de nye GMO-metoder bliver anset som non-gmo-metoder. 

De mener, at det er for omkostningsfuldt at skabe fremtidens klimaafgrøder under den nuværende GMO-regulering, som bl.a. sørger for risikovurdering af GMO-metoder og GMO-produkter, sporbarhed af GM-organismer i naturen, gennemsigtighed i fødevareværdikæden, og mærkning af GMO-produkter på varerne i butikkerne.

De seneste forslag fra biotekvirksomheder går så vidt som til at ville anvende GM-mikroorganismer i landbruget, uden kontrol, fordi de udtaler at genredigering med mikroorganismer er langt mere sikkert. Men dette mener mange forskere er en vildledning. Mikroorganismer er kendt for at udveksle dna-materiale, og vil på den måde kunne sprede sig langt hurtigere i miljøet end for genmanipulering af dyre- og planteorganismer. Derfor er vi stærkt bekymrede over den lobbyisme, samt beslutningstagernes modtagelighed for den, der finder sted i EU og dets medlemslande, ikke mindst i Danmark.

Institute for Responsible Technology har lanceret en kampagne og underskriftsindsamling imod bioteknologivirksomhedernes ønsker, og NOAH har tilsluttet sig. 

Skriv under her: https://protectnaturenow.com/signthepetition/

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!