Gasfri sukker
Gasfri sukker

Kære folketingsmedlem Sæt byggeriet af Lolland-Falster gasrøret i bero

Vi har sendt en julegave til alle folketingsmedlemmerne. Gaven er en påmindelse om, at byggeriet af gasrøret til Lolland-Falster ikke er startet endnu, og at folketinget stadig kan nå at stoppe det. Her kan du læse brevet, hvor vi forklarer, hvad der er sket siden, beslutningen om byggeriet blev taget, og hvorfor det er vigtigt at sætte det i bero.

21. december 2022 · Kl. 13:20 Nyhed

Kære folketingsmedlem

De forventede samfundsøkonomiske omkostninger til etablering af en gasledning til Lolland-Falster er blevet større – og den forsyningspolitiske situation har ændret sig – siden byggeriet blev diskuteret i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget og senere godkendt af Dan Jørgensen. Byggeriet er ikke startet og kan stoppes.

Beslutningsforslag B.4[i] om at sætte gasledningen til Lolland-Falster i bero blev fremsat 5. oktober 2022 af Rasmus Helveg Petersen, Martin Lidegaard, Søren Egge Rasmussen og Mai Villadsen. Det nåede desværre ikke at blive behandlet inden folketingsvalget, men vi håber, at det bliver genfremsat, og at du vil støtte det, når det sker.

Baggrunden for det planlagte byggeri af en gasledning til Lolland-Falster er, at produktionen af sukker på Lolland-Falster p.t. foregår med kul og olie. Disse to energikilder forurener ifølge EU for meget. Nordic Sugar, som ejer de to sukkerfabrikker på Lolland-Falster, havde egentligt besluttet at transportere gas i lastbiler fra Sverige, men da Baltic Pipe blev bygget, opstod der en mulighed for at få koblet sukkerfabrikkerne til det danske gasnet via en 115 km lang gasledning. Ifølge Mogens Lykketoft, der er bestyrelsesformand for Energinet, er det ikke Energinet, der har efterspurgt denne gasledning til Lolland-Falster[ii].

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen godkendte byggeriet den 31. marts 2021, på trods af at meget allerede dengang tydede på, at det ville være billigere at elektrificere sukkerproduktionen[iii]. Siden er vurderingen af det samfundsøkonomiske underskud steget med 50 %. De virksomhedsøkonomiske omkostninger ved en gasløsning er også steget.

Er det muligt at elektrificere produktionen af sukker?

Konsulentfirmaet Weel & Sandvig Energi og Procesinnovation udgav i juni 2020 en rapport om de tekniske muligheder for at elektrificere Nykøbing Sukkerfabrik[iv]. Ifølge undersøgelsen vil 80 % af det nuværende brændselsbehov til dampproduktion kunne erstattes med eldrevne varmepumper integreret i produktionen.

Gasfri skummerUndersøgelsen konkluderede, at det ikke er forbundet med speciel stor risiko at satse på en elektrificering af de to sukkerfabrikker på Lolland-Falster, da andre europæiske sukkerfabrikker allerede har en delvis elektrificeret produktion. Eksempelvis dækkes ca. 40 pct. af energien på den schweiziske sukkerfabrik Zuckerfabrik Aarberg af varmepumper.

I maj 2022 udgav Kraka-Deloitte en undersøgelse[v], som viste, at med de forventede fremtidige priser på gas vil gasløsningen være dyrere for Nordic Sugar end en hel eller delvis elektrificering af produktionen. Siden er forventningerne til de fremtidige gaspriser steget.

Godkendelse på mangelfuldt grundlag

Energinet udgav en business case for gasledningen i marts 2020[vi]. Den gennemgik forskellige alternative løsningsmuligheder for at undersøge, om den valgte løsning var den bedste. To af de tre alternativer handlede om alternative linjeføringer, mens den tredje var en løsning, hvor gassen blev transporteret med tankbil.

Business casen undersøgte derimod ikke muligheden for at elektrificere sukkerproduktionen. Det begrundede Energinet med, at investeringer i sæsonbestemt produktion som fremstilling af sukker er mere risikable end helårsdrift, og at der vil være processer, som ikke kan elektrificeres og dermed kræve supplerende løsninger. Desuden lød begrundelsen, at elektrificering hverken var mulig af virksomhedsøkonomiske eller lovgivningsmæssige grunde.

Biogas er ikke en grøn løsningen

Dan Jørgensen har ved flere lejligheder begrundet godkendelsen af gasledningen med den politiske forventning til, at produktionen af ”grøn” gas vil overstige Danmarks forbrug af gas fra 2030. PtX-produkter vil overvejende være flydende i 2030, og ingen forventer nævneværdig produktion af ledningsgas de første mange år. Biogas vil dermed være den eneste ”grønne” gas i 2030.

Under afbrænding udleder ”grøn” gas præcis den samme mængde CO2 som almindelig gas. Desuden er det kun biogas fremstillet af for eksempel køkkenaffald eller andre organiske restprodukter, der kan siges at være klimavenlig. Den samlede mængde energi i denne type input – f.eks. roetoppe fra Lolland-Falster – er dog begrænset. Andre input til biogasanlæg, som afgrøder, halm og gylle, kommer med en klimabelastning. Dertil kommer, at Energistyrelsen siden byggeriet af gasledningen blev godkendt, har opjusteret sin vurdering af, hvor meget metan der siver ud i atmosfæren fra danske biogasanlæg.

Biogas er en dyr løsning

Den samlede statslige støtte til biogas blev i juni 2021 beregnet til 43 mia. kr. frem til 2030. Det reelle beløb bliver muligvis mindre på grund af de stigende gaspriser, men ikke særlig meget mindre, da det meste af støtten til biogas er uafhængig af gasprisen. For eksempel er 79 procent af puljen til opgradering og rensning uafhængig af gasprisen. Denne pulje er på cirka 2 mia. kr. årligt.

Gasledningen modarbejder regeringsgrundlaget

Det nye regeringsgrundlag fremhæver, at det går for langsomt med at gøre Danmark uafhængig af russisk gas. Desuden lover regeringen at arbejde for at gøre Europa uafhængig af russisk fossil energi. Ifølge EA Energianalyse[vii] vil et gasrør til Lolland-Falster gøre det sværere at blive uafhængig af russisk gas. De gode grunde for at sætte en stopper for gasrøret til Lolland-Falster står således i kø, og vi opfordrer dig til, at arbejde for at byggeriet bliver sat i bero.

Læs mere på www.stopgas.dk.

Med venlig hilsen,

Jacob Sørensen og Tobias Jespersen

Aktive i Miljøbevægelsen NOAH

 

[i] Beslutningsforslag nr. B 4. Fremsat 05-10-2022

[ii] 18 minutter inde i https://www.youtube.com/watch?v=bY-OpNLq9as

[iii] Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget 2020-21. KEF Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 21

[iv] https://weel-sandvig.com/files/ws-powerup-ns-nykbing-rapport-rev1.pdf

[v] https://kraka.dk/analyse_small_great_nation/gasledning_til_lolland_fals…

[vi] https://usercontent.one/wp/www.stopgas.dk/wp-content/uploads/2021/10/Bu…

[vii] https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/ea-energianalyse-saadan-kan-d…

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!