Demonstration ved den danske ambassade i Washington, D.C.

Rockwool i USA Rockwools plan om ny fabrik møder modstand i West Virginia

2. april 2019 · Kl. 20:49 Nyhed

Rockwool Ranson, West Virginia

I 2018 begyndte det danske mineraluldsselskab Rockwool jordarbejderne til et nyligt projekteret produktionsanlæg i Ranson, West Virginia, USA. I løbet af de sidste ni måneder har lokale borgere udtrykt alvorlige bekymring over det påtænkte anlægs miljøpåvirkning, og næsten alle kommuner inden for det område, der vil blive direkte påvirket af luftforureningen, har vedtaget udtalelser, der protesterer mod den foreslåede fabrik.

Mens Rockwool fremstiller sig selv som et grønt selskab, viser offentlige dokumenter, at den nye fabrik ville være en af de største kilder til luftforurening i staten West Virginia.

En gruppe af borgere er rejst til Danmark og de beder om, at danske miljøgrupper vil udvise solidaritet med de berørte amerikanske borgere i at holde Rockwool ansvarlig.


Baggrund

Rockwools fremstillingsproces i USA vil omfatte smeltning af sten og industriel slagge under fremstillingen af fibre til mineraluldsisoleringen. Virksomhedens ansøgning om tilladelse til udledninger til luften viser, at den næsten 50.000 kvadratmeter store fabrik og de 65 meter høje skorstene ville være en betydelig kilde til mindst ni forskellige kategorier af luftforurening, herunder flere kendte kræftfremkaldende stoffer. Ifølge EPA's National Emissions Inventory

- Den amerikanske miljøstyrelses oversigt over nationale luftemissioner - forventes anlægget i Ranson at være en af de to værste udledere af flygtige organiske forbindelser i West Virginia og blandt de ti øverste i staten med hensyn til partikler.

Rockwools eneste anden amerikanske fabrik er placeret i Byhalia, Mississippi, som sammen med West Virginia udgør de to fattigste stater i USA. Begge stater ligger også tæt på bunden med hensyn til deres miljøpolitikker.

Rockwool skaber derved store miljømæssige udfordringer på steder, der er mindst forberedt på at håndtere dem. Mens Danmark har positioneret sig som en global miljøleder, eksporterer en af de største danske virksomheder giftige emissioner, der ville være uacceptable i Danmark.

De væsentligste indvendinger

1. Luftemissioner der overstiger tilsvarende danske anlæg

Efter at have analyseret Rockwools ansøgning om tilladelse til emissioner til luften, har eksperter fastslået, at emissionerne fra den foreslåede fabrik i Ranson langt vil overstige emissionerne fra deres fabrikker i Danmark, som selskabet ofte anvender som bevis for sikkerheden i deres virksomheder. For eksempel vil emissioner af kvælstofoxider (NOx) være næsten halvtreds procent højere end et lignende anlæg i Øster-Doense, Danmark; phenolemissionerne vil være mere end 200 procent højere, og det kræftfremkaldende formaldehyd mere end 300 procent højere. Derudover har meteorologer bemærket, at Ranson ligger i en dal med lange perioder af rolig vind, hvilket betyder, at koncentrationen i luften af de giftige kemikalier vil være problematisk for lokalbefolkningen.

2. Nærhed til skoler

En af de største bekymringer hos den lokale befolkning er den foreslåede fabriks nærhed til flere skoler. En skole ligger lige over for fabriksgrunden, mens fire andre er inden for en afstand af tre kilometer fra grunden.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO bør skoler ikke placeres "inden for to miles [tre km] fra anlæg, der frigiver giftige kemikalier i luften eller i jorden." I august afviste virksomheden en anmodning fra præsidenten for den lokale skolebestyrelse om at sætte opførelsen af fabrikken på pause, indtil en uafhængig risikovurdering af menneskers sundhed kunne udføres. Ironisk nok forbyder West Virginias love at bygge skoler i nærheden af ​​"fabrikker eller industrier, der er årsag til lugtgener", men der er tilsyneladende ingen regel, der forbyder sådanne fabrikker at blive bygget ud for en eksisterende skole.

3. Væsentlige vandkvalitetsrisici

Rockwool Fabrikken bygges på et sted med karst geologi, hvilket betyder en udbredelse af jordfaldshuller og underjordisk dræning i den kalkholdige jord. Virksomheden er allerede blevet omtalt i forbindelse med flere overtrædelser på grund af jordfaldshuller på deres byggeplads. Mindst et jordfaldshul er placeret direkte under en sedimentdam, der vil indeholde forurenet vand fra fabrikkens drift. Selskabet risikerer at forurene grundvand, brønde og andet drikkevand i regionens skrøbelige økosystem på grund af fabrikkens beliggenhed.

4. Rockwool underminerer danske klimaforpligtelser

Danmark har forpligtet sig til at udfase brugen af ​​kul til energiproduktion i 2030. Faktisk har Rockwool for nylig ombygget sin fabrik i Vamdrup til en yderst effektiv, lav-emission lysbueovn (EAF), som bliver normen for nyere anlæg til fremstilling af glasfiber og mineraluld. Virksomheden meddelte også for nylig, at den ville opdatere sin anlæg i Moss, Norge til EAF-teknologi inden 2020, hvilket kunne reducere drivhusgasemissionerne fra anlægget med så meget som 80 procent. Men Rockwool har alligevel planer om at opføre en kulfyret fabrik i Ranson, West Virginia, der vil fungere i årtier fremover.

Ved et nyligt arrangement i New York erklærede Rockwools kommunikationsdirektør Shawn Torbert kynisk, ”Vi har ingen problemer med at bruge vedvarende energi, men West Virginia har ikke gjort dette valg endnu.” Danmarks klimaforpligtelser undermineres, når dets virksomheder ikke overholder samme værdier og standarder, når de opererer i og uden for Skandinavien.

En gruppe amerikanske borgere, ledet af den tidligere formand for Demokraternes Ungdomsorganisation Rod Snyder og forhenværende meteorolog Tim Ross, rejser til Danmark i begyndelsen af april for at mødes med danske miljøgrupper og journalister for at give yderligere oplysninger om Rockwols katastrofale miljøpraksis i USA.


Yderligere oplysninger findes her: www.toxicrockwool.com

Facebookgruppe: Citizens Concerned about Rockwool Ranson, WV

Kontakt: Rod Snyder - rodsnyderwv@gmail.com.

 

Rockwool Ranson Fact Sheet - 12 March 2019

Rockwool Ranson Fact Sheet - dansk oversættelse

Complaint to the Danish Mediation and Complaints-Handling Institution for Responsible Business Conduct 

PRESS RELEASE: Citizen Groups and Elected Officials File Formal Complaint Against Rockwool with the Danish Mediation and Complaints‐Handling Institution for Responsible Business Conduct

TRACY’S WALK ACROSS DENMARK FOR CLIMATE JUSTICE (13 October 2019)

Fortsat modstand mod ny Rockwool-fabrik i Ranson, West Virginia

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!