COP21

COP21 Paris-aftalen er et illusionsnummer

20. december 2015 · Kl. 14:16 Nyhed

Paris-aftalen er et illusionsnummer

Aftalen blev modtaget med stående ovationer, piften og almindelig jubel. Og den er blevet hyldet som en bedrift, et nyt håb, som historisk, et paradigmeskift, en succes for fransk diplomati og amerikansk lederskab.

Men Parisaftalen er i høj grad et illusionsnummer. Det er en parade af rigtige ord, som vil beskytte de lande og de selskaber, der har størst andel i at vi er truet af menneskeskabte klimaforandringer.

Aftalen dumper på alle afgørende områder. Den svigter de fattige lande, og den svigter håbet om at bremse klimaforandringerne.

”Aftalen fra Paris leverer ikke de hurtige dybe reduktioner i udledningen af drivhusgasser, der er brug for,” siger Palle Bendsen, klimatalsmand for NOAH. ”Aftalen skulle sikre maksimalt to graders temperaturstigning, ja endog stræbe mod kun halvanden grader. Men det er tomme løfter, når man ser på de virkemidler, aftalen indeholder. Der står intet om, at langt de fleste kendte forekomster af kul, olie og gas skal blive i jorden. Fossile brændsler er slet ikke nævnt.”

Aftalen sikrer ikke tilværelsen for de fattige befolkninger, der har et berettiget håb om endelig at få et bedre liv. Et liv med sikkerhed for sund og nærende mad, rent vand, skolegang for alle, uddannelse og alt det, som vi i den rige del af verden tager for givet.

”Det står i aftalen, at udsatte befolkninger ikke kan forvente nogen form for erstatning for følgerne af den globale opvarmning. De mennesker, der er mindst skyld i klimaforandringerne, men samtidig er mest berørt af dem, må selv sørge for at tackle tørke, vandmangel og oversvømmelser. De må selv finde ud af, hvad de gør med ødelagte afgrøder og boliger,” siger Palle Bendsen.

Russisk roulette om vores fremtid

Med Parisaftalen er 195 landes regeringer med USA og EU i spidsen med andre ord parate til at spille russisk roulette med vores fremtid.

Hvem gavner den? De rige – og især i de rige lande. De er sluppet af krogen som så mange gange før. I allersidste øjeblik lykkedes det USA at få fjernet den særlige forpligtelse, som skulle påhvile de udviklede lande. Med denne aftale pynter de sig med at have reddet verden, men i virkeligheden fører de os mod afgrunden.

NOAH er på linje med dem, der gik på gaden lørdag den 12. december i Paris og over hele kloden i protest mod aftalen: Der er brug for en grundlæggende systemforandring. Der er brug for en forandring af økonomiens rolle, så den tilgodeser hele Jordens befolkning. Der er brug en forandring af produktionen af mad, energiydelser og andre goder.


Kontakt: Palle Bendsen, tlf. 30 13 76 95; palle(at)noah.dk

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for at vi kan levere et stykke arbejde der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!