Borgere og bevægelser "Ophæv Euratom. 50 år er nok"

NOAHs Energigruppe skriver i en pressemeddelelse, at det er på tide, at Euratom-traktaten ophæves, 50 år efter dens indstiftelse. 780 organisationer og 630.000 borgere har skrevet under på kravet om at ophæve Euratom og udfase atomkraften. 

23. marts 2007 · Kl. 09:06 Pressemeddelelse

Piebalgs modtager gaveæsker med underskrifter mod Euratom ved traktatens 50-års dag

Forud for 50-års dagen for EU-samarbejdets og Euratom-traktatens [1] stiftelse har 780 organisationer over hele Europa sammen med 630.000 enkeltpersoner krævet ophævelse af Euratom og udfasning af atomkraften i hele Europa. EU’s energikommissær Piebalgs fik overrakt underskrifterne fredag formiddag af repræsentanter for organisationerne, som ved samme lejlighed opfordrede EU-landene til at overveje mulighederne for ensidig udtræden af atomtraktaten.

Fotografier fra overrækkelsen af underskrifterne til Enegikommissær Piebalgs kan hentes fra Friends of the Earth´s hjemmeside http://www.foeeurope.org  fra kl. 13 i dag.

Kim Ejlertsen fra NOAH’s Energigruppe udtaler:

”Igennem 50 år har Euratomtraktaten givet atomkraften en fortrinsstilling gennem bevillinger til forskning og lån til opførelse af værker. Med den voksende modstand mod atomkraft er det blevet mere og mere indlysende, at den særbehandling er ude af trit med befolkningens ønsker i mange EU-lande - ikke mindst Danmark. Derfor mener vi også, at Danmark og andre lande, der ikke har atomkraft, skal trække sig ud af traktaten og bruge bevillingerne til vedvarende energiformål i stedet.”

Tyske og østrigske eksperter i international ret har påvist, at det er muligt for EU-medlemslande ensidigt eller flere samtidigt at trække sig ud af traktaten, uden at det påvirker deres stilling i EU. [2]

Underskriftsindsamlingen har haft fire krav:

  1. Stoppe eller forhindre konstruktionen af nye atomkraftværker og tilknyttede anlæg i EU
  2. Søsætte en plan for afvikling af atomkraften i EU
  3. Investere massivt i energibesparelser og udviklingen af vedvarende energi
  4. Ophæve Euratom-traktaten, som massivt understøtter atomkraften i Europa med penge betalt af skatteyderne

Underskriftindsamlingen understøttes af en nylig Eurobarometer opinionsundersøgelse, som viser, at 61% af EU’s borgere ønsker, at atomkraften afvikles ud fra bekymringer om atomaffaldet og faren for alvorlige uheld.

Piebalgs modtog i alt 634.686 underskrifter fra enkleltpersoner og 782 underskrifter fra organisationer over hele Europa, pakket ind i 27 ”Ikke-tillykke” gaver. Franske og belgiske atomkraftmodstandere udklædt i beskyttelsesdragter gik fra Lille til Bruxelles for at overrække deres andel af underskrifterne. Bagefter fik Piebalgs overrakt en ”anti-atomkraft” fødselsdagskage.

Den europæiske kampagne mod atomkraft [3] understreger, at atomkraft stadig er farlig og producerer en stadigt voksende arv af radioaktivt affald til kommende generationer. Atomkraften er ikke engang en løsning på klimaproblemerne. I hele produktionskæden fra uranmalm til affald produceres en betragtelig mængde CO2. Selv om man besluttede at opføre mange nye atomkraftværker, ville det næppe kunne holde trit med nedlæggelsen af de eksisterende, som har en meget høj gennemsnitsalder. Atomkraften kunne således heller ikke nå at redde os fra klimaproblemerne inden for den tid, der er til rådighed. Endelig er atomkraftværker ikke kommercielt bæredygtige og bliver kun opført med massive offentlige tilskud.

“Mange borgere I Europa ønsker ikke atomkraft. En stor ulykke på et værk kan få katastrofale konsekvenser. Radioaktivt affald er farligt i tusinder af år, - og vi kan afværge klimatruslerne både hurtigere og billigere med vedvarende energi,” påpeger Palle Bendsen fra Miljøbevægelsen NOAH.

Kontaktpersoner

I Danmark:

Kim Ejlertsen, NOAH-Friends of the Earth Denmark (57 52 75 92)

Palle Bendsen, NOAH-Friends of the Earth Denmark (98 14 76 95)

I Holland:

Frank van Schaik (European Petition) +31-6-20295755

I Belgien:

Sonja Meister (Friends of the Earth Europe, EU/Brussels) +32-48-4975107

Rosemary Hall (Friends of the Earth Europe, Communications Officer) +32 485 930515

NOTER:

[1] Euratom er en af EU’s tre grundlæggende traktater fra 1957. Med Euratom giver EU atomkraften store fordele i forhold til fx vedvarende energi. De to andre traktater er blevet ophævet eller ændret gennem årene, men Euratom har ingen sidste udløbsdato og er ikke blevet ændret, selv om synet på atomkraft er forandret meget siden 1957.

Læs mere her:
http://www.energyintelligenceforeurope.dk

http://www.energyintelligenceforeurope.dk/Documents/Energy_Intelligence_folder.pdf

eller her:

http://www.foeeurope.org/activities/Nuclear/Advance_Briefing_Euratom.pdf

 [2] For eksempel prof. Dr. Michael Geistlinger fra Universität Salzburg, se Konferencerapporten fra den internationale konference på Christiansborg i 2005, Energy Intelligence for Europe, (pp 106-108)

http://www.energyintelligenceforeurope.dk/Documents/Conference_final.pdf

eller professor Dr. Bernhard Wegener, Universität Erlangen-Nürnberg: http://www.gruene-bundestag.de/cms/publikationen/dokbin/170/170871.pdf (German)

English summary of the report:

http://www.greens-efa.org/cms/default/dokbin/172/172224.summary_denunciation_of_the_treaty_estab@en.pdf

 [3] The European Petition Campaign against Nuclear Power er en koalition af: atomstopp (Austria), Friends of the Earth Europe (EU/Brussels), GLOBAL 2000 (Austria), Réseau Sortir du Nucléaire (France), WISE - World Information Service on Energy (Netherlands), Women against Nuclear Power (Finland).

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!