Formand for Jordemoderforeningen Lilian Bondo tog personligt mod gaven
Formand for Jordemoderforeningen Lilian Bondo tog personligt mod gaven

Aktion mod PKA Også bioenergi ødelægger klimaet

Pensionsselskabet PKA har købt aktier i engelske MGT Teesside, som efter færdigudbygning vil blive verdens største varmeværk drevet af træpiller. PKA har ellers trukket sig ud af næsten 50 kulkraftværker og fem virksomheder, der er involveret i tjæresand, og har meddelt sine medlemmer, at der er særligt fokus på at støtte projekter, som løser klimaudfordringerne.

13. oktober 2017 · Kl. 15:46 Nyhed

Men produktion og afbrænding af biomasse i form af træpiller er langt fra en klimavenlig løsning. Når man afbrænder træ, kan det tage 200-300 år eller længere, før genvækst har bundet samme mængde kulstof, som frigives ved fældning og afbrænding. Derudover har vi dokumentation for, at den kommende leverandør af træpiller til MGT Teesside fælder løvskov med stor biodiversitet for at producere træpiller. Anlægget vil også medføre sundhedsskadelig partikelforurening. Du kan læse om konsekvenserne for miljø, klima og sundhed her.

Derfor har NOAH i dag været rundt i København med en lille gave til formanden for PKA’s bestyrelse Grete Christensen (formand for Dansk Sygeplejeråd) samt bestyrelsesmedlemmerne Lilian Bondo (formand for Jordemoderforeningen, Benny Andersen (Forbundsformand for Socialpædagogerne og Bodil Otto (Sektorformand HK Kommunal).

Gaven bestod af et kastanje, og en lille medfølgende tekst:

Fæld et løvtræ i dag. Brænd det. Derved frigives alt det kulstof, der er i træet og omdannes til CO2.  Plant din kastanje i morgen. Når den vokser, vil den binde stedse mere CO2 fra atmosfæren. Om 200 eller 300 år vil din gæld til klimaet omsider være tilbagebetalt.  Imens har CO2 fra afbrændingen været med til at ændre jordens klima.

Dagens aktion førte til en aftale om et et møde med PKA’s ledelse og repræsentanter fra PKA’s bestyrelse.

Det er ikke kun NOAH, der har været ude at aktionere i dag. Over hele jorden aktionerer Friends of the Earth-grupper for at gøre opmærksom på, at klimaet er nødlidende, for at bekæmpe kulstofudledende energi og falske løsninger og for at opfordre til folkedrevet omstilling af energisystemet.

Sekretær for sekretariatsledelsen Henriette Saaby tog i mod gaven på vegne af Sektorformand HK Kommunal Bodil Otto.

Foto: Sekretær for sekretariatsledelsen Henriette Saaby tog i mod gaven på vegne af Sektorformand HK Kommunal Bodil Otto.

Øverste foto: Formand for Jordemoderforeningen Lilian Bondo tog personligt mod gaven.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!