climate justice

klimalov NOAH hilser aftale om klimalov velkommen

NOAH hilser aftalen velkommen, der er indgået i dag mellem regeringen, Det Konservative Folkeparti, SF og Enhedslisten om indholdet i en klimalov.

6. februar 2014 · Kl. 13:36 Pressemeddelelse

Partierne har samtidig aftalt, at de står bag regeringens mål om 40 procents reduktion af drivhusgasser i 2020, der skal ses i sammenhæng med energiaftalen fra marts 2012, der skulle sikre 34 procents reduktioner i 2020.

”Vi har arbejdet i efterhånden mange år for at Danmark skulle få en stærk klimalov, så det er godt at se, at det nu endelig bliver en realitet,” udtaler Palle Bendsen fra NOAH Energi og Klima. ”Vi er meget tilfredse med, at der kommer et uafhængigt klimaråd, der på videnskabeligt grundlag skal rådgive regeringen om klimaindsatsen.” 

Ifølge aftalen skal den til enhver tid siddende regering hvert femte år sætte klimamål, som skal række ti år frem i tiden. Og regeringen skal hvert år lave en redegørelse til Folketinget om, hvor langt man er nået. Det flugter med NOAHs forslag til en klimalov, men den endelige vurdering vil afhænge af det præcise lovforslag, der ifølge Klima-, energi og bygningsministeriet vil blive lagt ud i høring allerede i denne uge.

”Vi vil lægge vægt på, at reduktionerne i udledningen af CO2 og de andre drivhusgasser tager udgangspunkt i en beregning af Danmarks råderum – en maksimal udledning fra nu og frem til 2050,” siger Palle Bendsen. ”Klimapolitikkens redskaber skal jo gerne svare til målene om at undgå en global opvarmning på mere end 2 grader."

- - - - - -
Klima SOS – kampagnen om en klimalov
http://klima-sos.dk/

Læs NOAHs forslag til en klimalov i PDF'en nedenfor

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!