Demonstration i Narsaq
Demonstration i Narsaq. Foto: Inga Gisladottir

Kuannersuit/Kvanefjeldet Myndighedernes forsvarsskrifter

1. februar 2024 · Kl. 23:53 Nyhed

Ved hjælp af aktindsigt har NOAH fået adgang til de grønlandske og danske myndigheders svarskrifter i den klagesag, der er anlagt af ejeren af Kuannersuit/Kvanefjeld mineprojektet, det australske selskab Energy Transition Minerals, ETM (i svarskrifterne omtalt som Greenland Minerals A/S, GMAS).

ETM har sagsøgt den grønlandske og den danske stat for 76 milliarder kr., hvilket formentligt gør sagen til den største i Rigsfællesskabets historie.

Kammeradvokaten, som fører sagen på myndighedernes vegne, afviser sagen som grundløs og anfører, at anlæggelsen af voldgiftssagen ikke har ”andet formål end at forsøge at lægge et (utilbørligt) pres på Selvstyret for at meddele GMAS en udnyttelsestilladelse til Kuannersuit-projektet, som GMAS ikke har noget krav på efter grønlandsk ret”.

Kammeradvokaten forventer, at sagen bliver afvist af voldgiftsretten, og hans største bekymring er, at ETM ikke bliver i stand til at dække de store sagsomkostninger, fordi selskabet er konstrueret på samme måde som f.eks. Nordic Waste, og det allerede nu kan forudses, at der ikke er fuld dækning for omkostningerne.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!