Undervisning Miljømæssigt råderum - hjemkundskab for det 21. århundrede

8. november 2001 · Kl. 10:46 Nyhed

Køkkenet i verden

Råderum i køkkenetKøkkenet afspejler, at vi lever i et rigt land – at vi har råd til at købe varer fra hele verden, og til at bruge masser af energi til at opbevare og tilberede dem.

I køkkenet ses hverdagssiderne af vores energiforbrug. Her er det naturligt at snakke om kvaliteten af vores fødevarer, og her kan vandets kredsløb ses i praksis, når der tappes vand til madlavning, der bruges sæbe til opvask og rengøring og det snavsede vand sendes ud igennem kloaken.

Køkkenet afspejler også den ulighed, der er mellem os i den rige del af verden og de mange millioner i den fattige del af verden.

En ny slags grundbog

Vi ønsker med bogen „Råderum i køkkenet” at give et nytænkende og anderledes bud på en grundbog til hjemkundskab. Det er en grund-bog, der i sine opskrifter og emner tager udgangspunkt i ressourceforbrug og miljø-beskyttelse – emner, der vil være helt centrale i det 21. århundrede. Bogen introducerer og bruger begrebet „det miljømæssige råderum” som det bærende princip i denne debat.

Bogen behandler følgende perspektiver på de centrale kundskabs- og færdighedsområder:

  • Betydning for sundhed og livskvalitet.
  • Betydning for ressourcer og miljø.
  • Sammenhæng med teknologiske og samfundsmæssige vilkår.
  • Handlemuligheder i skole, hjem og samfund.
  • Tildels også sociale, kulturelle og historiske aspekter.
  • Etiske spørgsmål og overvejelser.

Bogen behandler de 6 faglige kerneområder på følgende måder:

Madlavning:

Kapitlerne i bogen indeholder en eller flere opskrifter, der giver eleverne mulighed for at afprøve en række forskellige metoder, f.eks. bagning, syltning, stegning, supper, grønt-sagsdampning osv. Alle opskrifter er indtænkt i en miljømæssig sammenhæng. Det vil sige, at de perspektiverer vandforbrug, energiforbrug, transport, import af eksotiske varer osv.
Måltider:
Bogen lægger vægt på at præsentere måltider, der er både sunde, varierede og miljømæssigt fornuftige.

Kost:

Udgangspunktet er en ernæringsrigtig kost, der kan fremstilles inden for det miljømæssige råderum. Der lægges bl.a. vægt på, hvordan det er muligt at få tilstrækkeligt med proteiner med mindre kød. Bogen giver sunde og miljøvenlige kostråd og kommer ind på en vurdering af kosten bl.a. med hensyn til sukker og sekundære stoffer.

Levnedsmidler:

I forhold til levnedsmidler behandles oprindelse, sæson, produktion, forarbejdning, distribution og kvalitet, alle set i et miljø- og ressourcemæssigt perspektiv.

Hygiejne:

Her behandles den almindelige hygiejne i køkkenet. Rengøringsmidler behandles med henblik på valg og dosering. Derudover kommer bogen ind på emballering og konservering af fødevarer.

Forbrug:

Forbrug behandles med hensyn til behov, planlægning/indkøb og mærkning.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!