Undervisning Miljømæssigt råderum - forbrugsspillet

Hvilke ting kan du finde plads til, inden for det miljømæssige råderum?

8. november 2001 · Kl. 15:41 Nyhed

Hvad er det miljømæssige råderum?

Loftet i det miljømæssige råderum udgøres af den samlede mængde af fornyelige og ikke fornyelige råstoffer, vi kan bruge, uden at overbelaste miljøet og uden at forhindre fremtidige generationer i at få en lige andel af jordens ressourcer. Samtidig skal vi selvfølgelig have dækket vores basale behov for mad, tøj og et sted at bo. Det kan vi kalde råderummets gulv.

Det miljømæssige råderum handler ikke om, at vi alle skal bo i jordhuler og drikke urtethe, men om at vi skal prioritere vores forbrug, så også resten a f jordens befolkning kan få dækket deres behov. Der er ikke kun én, men mange forskellige måder at gøre det på. At skabe et samfund inden for det miljømæssige råderum er en udfordring - ikke en begrænsning.

RåderumstæppeRåderumstæppet

Hvilke ting mener du, ligger inden for det miljømæssige råderum? Og hvilke ting kan vi undvære? Prøv at placere brikkerne med forbrugsting inden for de tre felter på råderumstæppet.

Råderumstæppet er delt op i farver for at illustrere det miljømæssige råderum.
De tre farver viser:

Grøn: Basisforbrug eller gulvet i råderummet: De ting man har brug for, for at få dækket sine basale behov - nødvendige ting
Gul: Råderummet: Ting som bidrager til øget livskvalitet, men som ikke er livsnødvendige
Rød: Overforbrug eller loftet i det miljømæssige råderum: Ting som er unødvendige, luksus

Spillevejledning

Spillet går ud på, at deltagerne placerer de forskellige forbrugsbrikker i den kategori, hvor de synes de hører hjemme.

 1. Råderumstæppet og det grå tæppe hænges op ved siden af hinanden
 2. Alle forbrugsbrikkerne placeres på det grå tæppe
 3. Deltagerne placerer brikkerne i de forskellige felter på det store tæppe
 4. Der er ingen "rigtig" løsning - den eneste betingelse for at få spillet til at gå op er, at alle forbrugsbrikker bliver placeret på råderumstæppet.

Spillet består af:

 • Råderumstæppet (det store tæppe i tre farver)
 • Briktæppe (det lille grå tæppe)
 • Pose med 30 forbrugsbrikker
 • Tre overskriftsbrikker
 • Ark med forklaring på det miljømæssige råderum + forklaring af spillet
 • Spillevejledning

Du kan bestille råderumstæppet på NOAH's sekretariat: 35 36 12 12

Råderumstæppet er en del af en samlet vandreudstilling om bæredygtig udvikling

NOAH tilbyder en vandreudstilling om bæredygtig udvikling. Vandreudstillingen består af en flot og farvestrålende plancheserie samt et vægspil "Råderumstæppet", delene kan bruges sammen eller uafhængigt af hinanden og henvender sig både til store børn og voksne.

Kommuner, amter, biblioteker og skoler kan frit låne hele eller dele af udstillingen mod betaling af transport til og fra udstillingsstedet. Udstillingen forklarer nogle af de centrale begreber og illustrerer de væsentligste problematikker med hensyn til bæredygtig udvikling. Råderumstæppet er et diskussionsspil. Hvilke forbrug er bæredygtigt? Og hvilke ting kan vi undvære? Prøv at placere brikkerne med forbrugsting inden for de tre felter på råderumstæppet.

Vandreudstillingen: Bæredygtig Udvikling 2002:

 • En plancheserie bestående af 6 plancher + Sort-hvid-hæfte, der uddyber plancheteksterne
 • Et Råderumstæppe 1,50m*1,20m (tæppe + spillevejledning)

Bestil hele eller dele af udstillingen på NOAH's sekretariat: 35 36 12 12.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!