Biler Knæfald for bilindustri demonstrerer EU's impotens overfor klimaproblemer

Nu må de danske politikere tage sig sammen og vedtage en national regulering

5. december 2008 · Kl. 10:38 Pressemeddelelse

EU ministrenes beslutning om udskydelse af krav til bilers udledning af CO2 demonstrerer tydeligt, at regeringerne ikke prioriterer bremsning af klimaændringerne højt nok.

Så snart der kommer pres fra store bilkoncerner, energiselskaber og kulindustrien, opgiver politikerne de klimapolitiske mål, som i forvejen var udtryk for et utilstrækkeligt kompromis. Industrien bruger helt bevidst de ansatte som gidsler for at fortsætte dens uansvarlige miljøskadelige produktion af energislugende biler.

Nu må de danske politikere vise, om de mener det oprigtigt eller blot laver ”spin”, når de siger, de vil bremse klimaændringerne.
Det mest effektive vil være et omgående dansk forbud mod indregistrering af biler med en CO2 udledning på over 120 g/km. Det var EU Kommissionens måltal, inden det blev udvandet af industrilobbyisternes pres på EU's politikere.

Der er allerede mange bilmodeller på markedet, som kan opfylde krav om max. 120 g CO2 /km. Så det er kun få bilfabrikanter, der vil blive udelukket.

”Hvis Regering og Folketing ikke tør lave en fornuftig regulering af frygt for bilindustrien og EU retssager, så må de indføre nogle meget store afgifter, som virkelig kan afholde alle fornuftige bilkøbere fra at vælge de mest forurenende biler”, siger Henning Bo Madsen fra NOAH.

”Skatter og afgifter er jo indtil videre et område, hvor vi stadig har national selvbestemmelse indenfor EU - så her behøver man ikke frygte retssager” tilføjer han.

Manglen på politisk vilje i EU og medlemslandene til reduktion af transportens klimapåvirkning, viser helt klart, at der er brug for nationale klimalove. Klimalove, som fastsætter årlige reduktioner af den samlede CO2 udledning. Det er netop, hvad NOAH med kampagnen Klima- SOS kræver i Danmark – og det som andre Friends of the Earth organisationer i 17 europæiske lande kræver af deres regeringer.

Baggrund

Transporten og klimaet

En stor del af vores klimapåvirkning skyldes vores transport. Det kan der gøres noget ved. Men det kræver, at vi træffer nogle valg. Vi skal vælge den mest miljøansvarlige måde at dække vores transportbehov på.

Hvor stort er problemet

Transport tegnede sig i 2006 for 30,4 % af de samlede CO2-emissioner. Fra 1990 til 2006 er CO2-emissionerne fra transport vokset med 27,3 %. Det største energiforbrug går til vejtransport med 77,4% .

Uddrag af EU Kommissionens pressemeddelelse 7.-2.-2007

The European Commission today proposed a comprehensive new strategy to reduce carbon dioxide (CO2) emissions from new cars and vans sold in the European Union. The new strategy, together with a revision of EU fuel quality standards proposed last week, further underline the Commission's determination to ensure the EU meets its greenhouse gas emission targets under the Kyoto Protocol and beyond. The strategy will enable the EU to reach its long-established objective of limiting average CO2 emissions to 120 grams per km[1] by 2012 - a reduction of around 25% from current levels.

CO2 emissions from cars

Road transport generates about one fifth of the EU's CO2 emissions, with passenger cars responsible for around 12%. Although there have been significant improvements over recent years in vehicle technology - particularly in fuel efficiency, which translates into lower CO2 emissions – these have not been enough to neutralise the effect of increases in traffic and car size. While the EU-25 reduced overall emissions of greenhouse gases by almost 5% between 1990 and 2004, CO2 emissions from road transport rose by 26%.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flere oplysninger:

Henning Bo Madsen, 51 26 03 68, h-b-madsen@vip.cybercity.dk

Palle Bendsen, 98 14 76 95 / 70 22 30 66, kontakt@klima-sos.dk

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!