FN’s traktat om forbud mod atomvåben træder i kraft i dag.
FN’s traktat om forbud mod atomvåben træder i kraft i dag.

Atomvåben FN’s traktat om forbud mod atomvåben træder i kraft i dag

FN’s traktat om forbud mod atomvåben træder i kraft i dag. 78 % af danskerne ønsker at Danmark tilslutter sig.

22. januar 2021 · Kl. 09:53 Nyhed

Det viser en meningsmåling, der er foretaget af YouGov for ICAN, den internationale kampagne til afskaffelse af atomvåben. Meningsmålingen offentliggøres i dag, den 22. januar, samme dag, som FN's traktat om forbud mod atomvåben træder i kraft.

Traktaten blev vedtaget af et overvældende flertal af lande på FN's Generalforsamling i 2017. Siden da har tilstrækkeligt mange lande underskrevet og ratificeret traktaten, så den nu bliver international lov - en del af Folkeretten. Fra den 22. januar ​​vil atomvåben være forbudt, og ethvert land, der herefter udvikler, afprøver, producerer, fremstiller, overfører, besidder, oplagrer, bruger eller blot truer med at bruge atomvåben eller har dem stationeret på deres territorium handler i strid med folkeretten. Det bliver samtidig forbudt at assistere, opmuntre eller tilskynde andre til at deltage i nogen af ​​ovennævnte aktiviteter.

Meningsmålingen, der involverede 1008 personer, viser, at 78 procent af de adspurgte  mener, at Danmark bør tilslutte sig traktaten om forbud mod atomvåben. 65 procent mener endda, at Danmark bør være blandt de første NATO-lande, der gør det, selvom Danmark kan komme under pres fra USA om ikke at gøre det. Og 56 procent ville nægte at være kunde, hvis de fik at vide, at deres penge via deres bank eller pensionskasse var investeret i virksomheder, der fremstiller eller designer atomvåben.

Jessie Seehuusen fra FORBYD ATOMVÅBEN initiativet, som er dansk partner i ICAN, siger: ”Meningsmålingen bekræfter vores fornemmelse efter mange samtaler med folk på gaden. Men det er overvældende, at 80-85 % af vælgere, der ellers støtter Venstre og Socialdemokratiet – på tværs af de politiske blokke - mener, at Danmark skal tilslutte sig traktaten. Det viser, at begge de traditionelle regeringsbærende partier er ude af trit med deres egne vælgere. Det er helt uholdbart!”

Danmark støtter ikke traktaten om forbud mod atomvåben. Danmark deltog ikke i forhandlingerne i FN, men tilsluttede sig USA's protest imod den proces, der førte frem til traktaten. Selv om NATO-landene via FN’s Ikke-spredningsaftale fra 1970 officielt har forpligtet sig til atomar nedrustning, har de modarbejdet tilblivelsen af forbudstraktaten og for nyligt forsikret hinanden om at forblive en atomar alliance. Atommagter som USA, Frankrig og Storbritannien bruger i øjeblikket milliarder på at udvikle nye atomvåben.

Danmark nuværende politik er ikke i overensstemmelse med traktaten. Selv om Danmark ikke selv har atomvåben, så er det med til at opretholde ulovligheder, fordi det støtter eksistensen af og andre magters potentielle brug af atomvåben på landets vegne. At det er tilfældet fremgår af Danmarks tilslutning til de seneste erklæringer fra NATO.

Beatrice Fihn, som er direktør i ICAN siger: ”Fra i dag er atomvåben officielt forbudt i henhold til international lov og det er ikke et øjeblik for tidligt. Danskerne vil have, at deres folkevalgte skal tilslutte sig FN’s forbudstraktat. Den danske regerings officielle holdning er ude af trit med deres befolkning. Den ikke længere holdbar, men umoralsk, umenneskelig, og nu også ulovlig i forhold til international folkeret!” 

FORBYD ATOMVÅBEN er et initiativ, der i dag samler ni danske ICAN-partnere - deriblandt NOAH. http://www.atomvaabenforbud.nu/

ICAN er den internationale kampagne for afskaffelse af atomvåben - International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. https://www.icanw.org/

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!