transportenvironment.org/press/airline-emissions-soar-if-eu-ditches-regional-action-un-offsetting-scheme-–-analysis

Luftfart Flybranchens svar på klimakrisen er hat og briller

I stedet for at diskutere afgifter på flybrændstof, flyafgifter, frequent flyer-afgift, alternativer til luftfart og personlig rationering af flyrejser, handler FN’s aftale om fly og klima (CORSIA) om klimakompensation og uendelig vækst

23. september 2019 · Kl. 11:24 Nyhed

Fremtidens udledning af klimagasser fra fly afhænger af de kommende dages beslutninger i Montreal, Canada. Heldigvis kommer det ikke til at gå stille for sig. Modstanden mod luftfart er nået til Canada, og lokale aktivister har lavet flere protester i løbet af i år. En koalition af miljø- og klimaorganisationer har bebudet flere aktioner ved FN’s internationale luftfartsorganisations (ICAO’s) hovedkvarter, hvor topmødet finder sted. Greta Thunberg kommer forbi fredag ​​den 27. september, som i øvrigt er dagen for den globale klimapause.

Aftalen, som det hele handler om, hedder CORSIA. Den blev indgået i 2016, men uden at detaljerne var på plads. ”Siden er der blevet arbejdet med aftaleteksten, og vores værste forudsigelser risikerer at blive virkelighed”, siger Jacob Sørensen fra Miljøbevægelsen NOAH.

Aftalen går på papiret ud på at sige: hertil og ikke længere. Fra 2021 ønsker man, at den årlige udledning af CO2 ikke stiger. Kravet om CO2-neutral vækst forsøges imidlertid løst med alskens krumspring.

”Flybranchen forsøger at distrahere os til at tro, at udviklingen er bæredygtig. Ikke nok med at udledningen allerede er langt over et bæredygtigt niveau, så vil aftalen medføre, at væksten i udledningen af CO2 og klimabelastningen fortsætter”, siger Jacob Sørensen.

Aftalen øger efterspørgslen efter alternative brændstoffer. En rapport fra Biofuelwatch viser, at den øgede efterspørgsel hovedsageligt vil blive imødekommet af brændstoffer baseret på palmeolie. Status for forhandlingerne er, at udledningen af klimagasser i forbindelse med produktionen af de alternative brændstoffer bliver trukket fra i regnskabet, men ”man glemmer”, at øget forbrug af palmeolie er imperialistisk, medfører massiv rydning af oprindelig skov og krænker mange fattige menneskers rettigheder.

Yderligere dokumentation kommer i en anden rapport fra Biofuelwatch: Et anlæg i Singapore skal gøre Neste til den førerende globale producent af biobrændstof til fly. Singapore er centrum i de palmeolieproducerende områder. Øget efterspørgsel efter palmeolie vil forværre de eksisterende problemer med palmeolie og kan ligefrem betyde, at den resulterende udledning af CO2 fra flytransport stiger som konsekvens af aftalen.

Et andet eksempel på, at aftalen forsøger at grønvaske flyvning, er, hvad ICAO kalder lav-emissions-brændstof. Udvinding af fossile brændsler medfører udledning af klimagasser. Den foreslåede aftaletekst vil tillade klimakompensation, hvis et oliefelt laver tekniske forbedringer, så udledningen reduceres. Men hvem kan garantere, at det er forbedringer, som ikke ville være sket alligevel? Alle firmaer overvejer i et eller andet omfang, hvordan de kan reducere klimabelastningen fra deres aktiviteter – selv firmaer som udvinder olie og gas.

Den europæiske paraplyorganisation Transport & Environment fremhæver i deres pressemeddelelse, at aftaleteksten indeholder et ønske om at forbyde at indføre afgifter på fly og flybrændstof samt at annullere, at flyvninger inden for EU er en del af EU’s kvotehandelssystem.

”CORSIA har været en fejl fra start, og det er næsten ikke til at bære, at EU og dermed Danmark skrev under på aftalen i 2016. I stedet for at diskutere afgifter på flybrændstof, flyafgifter, frequent flyer-afgift, alternativer til luftfart og personlig rationering af flyrejser, handler det om at vaske flybranchen grøn og sikre uendelig vækst,” siger Jacob Sørensen og fortsætter:

”Den nye Europa-Kommissionsforkvinde vil gøre EU klimaneutral i 2050, men det vil ikke være muligt inden for rammerne af CORSIA, som EU derfor bør trække sig ud af. At forhandlerne nu forsøger at forbyde lande eller regioner at gå længere end andre, gør kun aftalen endnu mere forrykt.

På onsdag gennemfører Bevar Jordforbindelsen en aktion for at stoppe udvidelsen af Københavns Lufthavn.

Læs også:

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!