rapport
rapport

Ny rapport EU’s lov om virksomheders ansvar udvandet af virksomheder

Europa-Kommissionens forslag til en lov om virksomheders menneskerettighedsforpligtelser bærer skadelige afmærker fra en succesfuld kampagne, viser ny rapport.

8. juni 2022 · Kl. 09:37 Nyhed

En ny rapport fra Corporate Europe Observatory (CEO) og Friends of the Earth Europe (I Danmark NOAH) har afsløret det forbløffende omfang, hvormed virksomheder - både inden for og uden for Europa-Kommissionen - er lykkedes med at udsætte og svække et forslag til en EU-lov, som søger at holde store virksomheder ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser og miljøskader.

Forslaget - der har til formål at forhindre katastrofer som Rana Plaza i Bangladesh, hvor over 1100 tekstilarbejdere mistede livet - risikerer at gøre meget lidt forskel, som det ser ud. Oprindeligt skitseret i oktober 2020, var forslaget ambitiøst, indtil det var genstand for en kampagne ført af erhvervslobbyer i Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrig og andre steder.

Kommissionens endelige forslag, der blev offentliggjort i februar 2022, repræsenterer en bekymrende udvanding af de oprindelige ambitioner. Det endelige Corporate Sustainability Due Diligence-forslag (CSDD) giver virksomheder masser af muligheder for at undslippe ansvar og gør det ekstremt svært for ofre at bevise, at en virksomhed har handlet forkert. Langt færre virksomheder er omfattet af loven, og den udelukker væsentlige dele af værdikæden. Den formår heller ikke at gøre klimaindsats til en del af virksomhedernes due diligence-forpligtelser og inkluderer ikke forpligtelser til kort-, mellem- og langsigtede emissionsreduktionsmål. Det giver heller ikke mulighed for, at virksomheder drages for retten i sager om manglende reduktion af emissioner.

Det var den rolle, som Kommissionens eget “Regulatory Scrutiny Board (RSB)” spillede, der i sidste ende førte til ovenstående. RSB består af ikke-valgte embedspersoner, som har til opgave at sikre, at ny EU-lovgivning ikke skader erhvervslivets 'konkurrenceevne' eller bliver for 'byrdefuld'. Denne tilgang risikerer at ofre de sociale og miljømæssige fordele ved lovgivning for at imødekomme erhvervsinteresser.

Da det endelige forslag blev offentliggjort, beklagede både miljøgrupper, forbrugerforeninger, menneskerettighedsgrupper og fagforeninger alle processen og indholdet.

Europa-Parlamentet skal hurtigst muligt tage skridt til at sikre, at CSDD-forslaget genopretter sin oprindelige ambition om at holde virksomheder ansvarlige for misbrug i sin forsyningskæde: Kommissionens og RSB's deregulerende natur skal genovervejes fuldstændigt. Det er enkelt: For at sikre beskyttelse af menneskerettigheder og miljø har vi brug for stærke love - og vi har brug for dem nu.

Paul de Clerck, kampagneleder hos Friends of the Earth Europe, siger: "Denne lov bør først og fremmest handle om at bringe retfærdighed over for ofre for virksomhedsmisbrug. Det formår den ikke og risikerer at blive en ’tick-the-box’-øvelse, hvor virksomheder outsourcer deres ansvar til andre i forsyningskæden og slipper for ansvar. Virksomhedslobbyister har med succes lobbyet for at opnå dette. Europa-Parlamentet og medlemslandene skal sikre, at loven stopper virksomhedsmisbrug og bringer afhjælpning til de berørte."

Kenneth Haar, kampagneleder ved Corporate Europe Observatory, siger: "Virksomhedslobbister har med succes formået at afværge et ambitiøst forslag, der ville have beskyttet mange mennesker ved at forhindre klimakatastrofer og menneskerettighedskrænkelser. Beviserne i rapporten afslører en skræmmende virkelighed. Forretningsinteresser var specifikt rettet mod Kommissionens reguleringsudvalg, og det gav pote. Vi har brug for, at Europa-Parlamentet og EU-medlemsstaterne forhindrer konsekvnser at dette helt ærligt interne job."

Find rapporten her.

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!