monokultur

EU's Revisionsret CAP'en er skyld i tabet af biodiversitet

Den Europæiske Revisionsret har evalueret den fælles landbrugspolitik og fundet, at den ikke formår at stoppe tabet af biodiversitet og bekræfter at intensivt og industrielt landbrug er den største årsag til tabet af biodiversitet.

18. juni 2020 · Kl. 12:49 Nyhed

Biodiversitet på EU's landbrugsjord har længe været i tilbagegang. Siden 1990 er bestanden af fugle på landbrugsjorden og sommerfugle på græsningsarealer faldet med mere end 30%. Årsagen hertil er intensivt landbrug, som medfører mangel på mangfoldig natur og derfor levesteder for mange arter.

Revisionsretten har i deres rapport fundet, at EU's fælles landbrugspolitik er utilstrækkelig, og det tab af biodiversitet den medfører, udgør "en stor trussel for både landbrug og miljø”, ifølge Viorel Ștefan, som er medlem af Revisionsretten og ansvarlig for rapporten. Samtidig har Kommissionens sporing af CAP-udgifter til biodiversitet vist sig at være upålidelige, og de fleste CAP-midler har ringe effekt for biodiversiteten.

EU's fælleslandbrugspolitik belønner de største landbrug, da det meste af støtten udbetales pr. hektar, hvorfor de største får mest og der samtidig er incitament til at øge produktionsarealet. Samtidig er den såkaldte sølje 2, som støtter grønne tiltag og landdistrikter underprioriteret.

Biodiversiteten udgør en vigtig brik i et sundt økosystem og opretholdelsen af liv – og vi mennesker er afhængige af at økosystemernes balance opretholdes: biodiversiteten spiller en afgørende rolle i omsætningen af næringsstoffer, øger dens optag af vand og øger dermed dens dyrkbarhed. Landbrugets ødelæggelse af økosystemerne truer derfor paradoksalt nok vores fødevareproduktion.

Ifølge EU’s Miljøagentur er over 80 procent af de beskyttede, vidtstrakte græsområder i Natura 2000-arealerne i dårlig tilstand. 60 procent af de beskyttede arter og 77 procent af habitattyperne har en ugunstig bevaringstilstand, og der er sket et fald på 57 procent fugle i landbrugsområderne siden 1980. Mere end halvdelen af Europas hovedarter af sommerfugle på græsjorde oplever markant nedgang som konsekvens af tab af levesteder, og ligeledes er nedgangen af bier alarmerende – utallige arter er uddøde. 

Landbrugssektoren er hovedårsagen til udbredt forurening, der påvirker 90 procent af flodbækkenområderne, 50 procent af overfladevandet og 33 procent af grundvandet i EU betydeligt. Europa er ikke på rette spor i forhold til at nå sine mål om at undgå tab af biodiversitet i 2020, og regionens naturkapital bliver ikke bevaret og beskyttet, ligesom det 7. Miljøhandlingsprogram ikke bliver realiseret. Halvdelen af Europas arter i naturen er afhængige af landbrugslandet og ødelæggelsen af væsentlige habitater er alvorlig og accelereret på grund af fokus på monokulturer, mekanisering og specialisering, hvilket har medført et tab af blandede landbrug
og en udvidelse af markerne i Europa.

Skal biodiversiteten og økosystemerne reddes, skal der handles nu – og det er lige så alarmerende
som klimaproblemerne
.

Rapporten fra Revisionsretten kan findes her.

" "

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!