CCS Brev til Connie Hedegaard

26. juni 2007 · Kl. 14:52 Nyhed

Kære Connie Hedegaard

Vi sender her NOAH's synspunkter vedr. revision af ETS i anledning af Rådsmødet torsdag (punkt 3).

Regeringen bør modsætte sig,
- at geologisk lagring af CO2 (CCS) kan inkluderes i ETS
- at lagring af CO2 i jord og skov (sinks) kan inkluderes i ETS, og at gratistildelingen af kvoter fortsætter.

Vi ved, at det er i sidste øjeblik, men sagen er også vigtig, og vi finder at regeringens holdning er et brud på en af grundpillerne i Danmarks og EUs
miljøpolitik: at miljøproblemerne skal løses ved kilden.

Vi mener, at der mangler en offentlig debat om CCS før man tager den teknologi i anvendelse, endsige inkluderer den i ETS.

Vi har sendt vores synspunkter til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, Energiudvalg og Europaudvalg, samt til pressen.

Med venlig hilsen

pva. NOAHs Energi og Klimagruppe

Palle Bendsen

Læs mere om NOAH's synspunkter:

NOAH's holdning til EU's CO2-kvotehandelssystem (pdf-fil)

CO2_lagring ad bagdøren (baggrundspapir - pdf-fil)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!