Slutter
Sager der Samler

DE TEKNOLOGISKE LØSNINGER som skal løse det hele - hvad kan de egentlig?

Foredragsrækken om ”de største udfordringer fortalt af de mest kompetente”

Høringssvar til forslag om ændring af havmiljøloven Plast på standen - Skallingen NOAH skribent havmiljø CCS Miljø
Global Klima global-klima NOAH skribent

NOAHs klimahjemmeside er lavet for at give den bedst mulige viden om den globale opvarmning og dens konsekvenser i en nøgtern og letforståelig form.

Hjemmeside 1. april 2017
CCS-info ccs-info NOAH skribent

NOAHs hjemmeside om CCS (Carbon Capture and Storage)  

Hjemmeside 1. oktober 2014
Tilmelding til CCS