Biomasseindustrien kom forbi
Foto: Dogwood Alliance

Bioenergi Amerikanske miljøorganisationer i oprør over dansk pensionskasse

PKA vil investere i klimabelastende grøn energi i England

17. november 2016 · Kl. 14:40 Nyhed

NOAH kan i dag offentliggøre et brev, som fjorten amerikanske miljøorganisationer har sendt til PKA’s ledelse. I brevet appellerer organisationerne til, at PKA trækker sit tilsagn om at investere 1,3 mia. kr. i et biomassekraftværk i Nordengland tilbage. Et anlæg der bliver verdens største biomassefyrede anlæg, hvis det bliver opført som planlagt.

NOAH støtter fuldt op om de amerikanske miljøorganisationers appel til PKA.

Anlægget skal primært fyre med træpiller, men når man producerer træpiller i den skala, som der er tale om, bliver der fjernet enorme mængder kulstof fra skovene. Faktisk bliver der fjernet så meget kulstof, at klimaeffekten formodentlig er større, end hvis der fyres med kul i kraftværket.

– I princippet kan kulstoffet blive bundet i skovene igen, men om det nogensinde sker, er tvivlsomt. Der vil under alle omstændigheder gå meget, meget lang tid, og den tid har vi ikke. Der er jo netop behov for reduktioner her og nu, når vi skal holde os indenfor den vedtagne målsætning om maksimalt 2 grader temperaturstigning, siger Bente Hessellund fra NOAH.

Fire gange værre end kul

Pensionskassen mener selv, at investeringen gør en positiv forskel for klimaet, fordi den fremmer overgangen fra sort til grøn energi. EU definerer da også træpiller som CO2-neutrale af politiske og historiske årsager. Der er dog indikationer på, at en del af træpillerne, som biomassekraftværket i England skal fyre med, vil være lavet af træ, som kan give anledning til en CO2-udledning fire gange højere end kul.

Advarsel

De fjorten amerikanske organisationer fremhæver, at der for øjeblikket er et globalt momentum for at reducere brugen af biomasse som energi. Brevet advarer derfor PKA om, at den engelske statslige støtte til biomassefyrede anlæg kan blive stoppet.

Advarslen understøttes også af de faldende priser på vind- og solenergi, idet brevet refererer en ny økonomisk analyse fra det engelske rådgivningsfirma, Vivid Economics, som viser, at det er sandsynligt, at vind og sol bliver de billigste måder at nå klimamålene allerede fra 2020-2025.

Storbritannien og Danmark er de to europæiske lande, der importerer flest træpiller, og Danmark ligger på førstepladsen, når man ser på importen i forhold til befolkningens størrelse. Desværre bakkes omstillingen fra kul til biomasse op af en række store danske miljøorganisationer, og det er nok grunden til, at flere danske pensionsselskaber – og altså ikke kun PKA – i de senere år har sat penge i den miljø- og klimaskadelige praksis.

Danmark misforstår

Ifølge de fjorten organisationer er det en generel misforståelse i Danmark og EU, at biomasse fra skove i det sydlige USA er produceret bæredygtigt. Øget efterspørgsel efter biomasse i Europa vil medføre øget tømmerhugst i det sydlige USA, og dermed forringet biodiversitet og tab af såkaldt vådområdeskov. Samtidig nævner brevet, at det ikke vil hjælpe, hvis træpillerne blev produceret et andet sted end i det sydlige USA. De store mængder biomasse, der er tale om, vil uundgåeligt føre til ødelæggelse af andre skove og negative konsekvenser for klimaet.

– Der har i Danmark bredt sig en mærkelig konsensus om, at det er nødvendigt at bruge bioenergi i en overgangsperiode, selv om der også er udbredt enighed om, at det på længere sigt skal være andre energikilder, der skal forsyne os med vedvarende energi. Men hvorfor tage denne omvej, der er så destruktiv for miljø og klima, i stedet for at sigte direkte mod de blivende løsninger? I NOAH mener vi, at denne strategi er helt forkert, og at storskala bioenergi slet ikke skal betragtes som en vedvarende energikilde, siger Bente Hessellund.

Læs også:

Danske pensionskasser på Vildveje, Artikel i Arbejderen 15. september 2016.

Pressemeddelelse fra de fjorten amerikanske organisationer: Environmental campaigners in US and Denmark urge key investor to withdraw investment from large biomass power station project MGT Teesside at Teesport in the UK

Mere information

Bente Hessellund Andersen, bente(a)noah.dk, 2929 4527

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!