brand i amazonas

Handel Aftale mellem EU og Sydamerika er hverken fair eller bæredygtig

Den kommende frihandelsaftale mellem EU og Mercosur-landene er blottet for bindende krav til bæredygtighed og menneskerettigheder.

17. august 2020 · Kl. 14:55 Nyhed

EU’s nye handelsaftale, som endnu ikke er ratificeret, med Mercosur-landene (Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay) går i bund og grund ud på, at EU gerne vil sælge blandt andet ost, smør og især benzin/dieselbiler til Sydamerika. Til gengæld skal EU importere mere ethanol, kød og soja.

Denne ’biler for bøffer’-aftale er usmagelig, for konsekvenserne af aftalen kan være katastrofale for klimaet, miljøet og for menneskene i de lande, aftalen indgås mellem. De varer, som aftalen medfører øget produktion, transport og forbrug af, er netop dem, vi bør skære ned på hurtigst muligt.

I Danmark importerer vi allerede store mængder soja for at understøtte vores kæmpe svineproduktion, som vi har problemer nok med i forvejen. Danish Crown erkender åbent, at de ikke aner, hvilken slags soja de lige nu importerer fra Brasilien og andre lande, og det generer dem åbenbart ikke voldsomt.

Afskovningen ved afbrænding i Amazonas-området i de stater, som er omfattet af aftale-udkastet, har sat fokus på både de oprindelige folks skæbne og ødelæggelsen af biodiversitet og klimabalancer til fordel for opdyrkning med blandt andet soja.

I Brasilien tramper folk og maskiner, der på vegne af storlandbruget vil opdyrke regnskoven, bogstavelig talt hen over hovedet på de oprindelige indbyggere, som i generationer har levet i balance med naturen i området. Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, vil nu yderligere legalisere intensivt landbrug i Amazonas – med afskovning og ødelæggelse af livsgrundlaget for oprindelige folk til følge.

Problemstillingen om menneskerettigheder og oprindelige folks rettigheder er kun sporadisk nævnt i traktaten i et kapitel om Handel og Bæredygtig Udvikling, som ikke er bindende. Derfor vil en ratificering af handelsaftalen være et udtryk for tolerance over for Brasiliens chokerende tilgang til menneskerettighederne og et udtryk for støtte til en regering, som underminerer demokrati og lovens ord.

Ovenpå coronakrisen har mange efterlyst en bæredygtig genstart af samfundet, men i NOAH frygter vi, at erhvervslivet med opbakning fra ministeren vil have fuld fart på handlen igen. På trods af de absurde konsekvenser af den allerede eksisterende handel er den rådende holdning hos regering og erhverv tilsyneladende, at man på en ’fair og bæredygtig’ måde kan handle endnu mere.

Men handel kan ikke gøres retfærdig eller bæredygtig gennem øget handel med ikke-bæredygtige varer og med frivillige retningslinjer.

Med den viden, vi har om forholdene i Mercosur-landene og aftalens påvirkninger på dansk landbrug og på klodens miljø og klima, opfordrer NOAH til, at Danmark træder i karakter som et grønt foregangsland, og at ’fair og bæredygtig’ handel i form af Mercosur-aftalen derfor forkastes i såvel Folketinget som i EU-parlamentet.

Lad os i stedet fokusere på en reel fair og bæredygtig genstart.

Læs hele vores pjece her.

Indlægget er bragt på Politiken d. 4.8.2020

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!