Landbrug

Landbrug 130+ organisationer kræver reform af EU’s fælles landbrugspolitik

Over 130 europæiske civilsamfundsorganisationer, der repræsenterer netværk for miljø- og social retfærdighed, økologiske og småskala landmænd, husdyravlere, bæredygtigt skovbrug, interessegrupper for sundhed, dyrevelfærdsorganisationer, instanser for forbrugerrettigheder, fair trade, kulturarv og landdistriktsudvikling, forbrugerkooperativer, bæredygtig turisme og håndværksforeninger fra 23 EU-lande, kræver en radikal reform af EU’s fælles landbrugspolitik og relaterede politikker.

6. marts 2017 · Kl. 08:40 Pressemeddelelse

Over 130 europæiske civilsamfundsorganisationer, der repræsenterer netværk for miljø- og social retfærdighed, økologiske og småskala landmænd, husdyravlere, bæredygtigt skovbrug, interessegrupper for sundhed, dyrevelfærdsorganisationer, instanser for forbrugerrettigheder, fair trade, kulturarv og landdistriktsudvikling, forbrugerkooperativer, bæredygtig turisme og håndværksforeninger fra 23 EU-lande, kræver en radikal reform af EU’s fælles landbrugspolitik og relaterede politikker.

Kraven stilles, mens landbrugsministre i dag mødes i Bruxelles[1] for at diskutere reformen af EU’s fælles landbrugspolitik efter 2020 med afsæt i den offentlige konsultation[2], der blev indledt af den EU-Kommission i februar.

I en fælles erklæring, med titlen ”God Mad og Godt Landbrug nu” (læs den fulde erklæring forneden), konstaterer organisationerne, at det nuværende fødevare- og landbrugssystem ikke længere fungerer og kræver derfor en fundamental reform af Europas ødelagte landbrugspolitik [3]. Vi har et presserende behov for sådan en reform, for at muliggøre en omstilling til et fødevare- og landbrugssystem, der støtter en retfærdig og mangfoldig landbrugsøkonomi, som bygger på levedygtige alternativer såsom økologisk og agro-økologiske landbrug, og som respekterer miljø og dyrevelfærd, støtter borgeres sundhed og som er offentligt ansvarligt.

”Danmark er et af det mest opdyrkede lande i verden, og vores landbrug har store negative konsekvenser før miljø og menneskers sundhed og velvære - både i Danmark og i udlandet. Mens vi importer billig GMO-sojafoder fra Sydamerika, modtager forurenende landbrug støtte i massevis uden at leve op til mottoet om ”Public Money for Public Goods. EU’s landbrugspolitik har derfor enorm betydning for Danmark – især i lyset af regeringen forurenende politik på området”, udtaler Nanna L. Clifforth fra miljøorganisationen NOAH Friends of the Earth Denmark.

Det er uacceptabelt, og vi har brug for en reform der virkelig efterlever ’Public money for public goods’, og leverer økosystemtjenester, liv i landdistrikterne og sund mad, fremfor profit til agroindustrien.”

Kontakt:

Nanna Langevad Clifforth

Research og - kampagnemedarbejder

5151 7724

nanna@noah.dk

[1] Agriculture and Fisheries Council, Agenda, 6 March 2017
[2] EU-Kommissionens Public Consultation on ‘Modernising and Simplifying the Common Agricultural Policy (CAP)’ startede den 2. februar og er åben frem til den 2. maj 2017.
[3] Nogle af problemer med EU’s landbrug- og fødevaresystem:

  • Landbrug forsvinder i alarmerende fart: Ét ud ad fire landbrug i EU er forsvundet mellem 2003 og 2013.

  • Globalt er mere end 90 % af afgrødesorterne forsvundet fra landmændenes marker og 75 % af verdens fødevarer kommer fra kun 12 planter og fem dyrearter (FAO (2004): Building on Gender, Agrobiodiversity and Local Knowledge).

  • Europas landfodaftryk er 269 mio. ha - hvoraf 40 % ligger uden for Europa - et areal næsten på samme størrelse som Frankrig og Italien tilsammen(Fischer G., S. Tramberend, M. Bruckner and M. Lieber, forthcoming. Quantifying the land footprint of Germany and the EU using a hybrid accounting model. Dessau: German Federal Environment Agency).

  • 20 % af fødevarerne produceret i EU (88 mio. t) bliver spildt årligt, mens 43 mio. borgere i EU (8.5%) ikke har råd til et kvalitetsmåltid hver anden dag.

  • Højt forbrug af antibiotika i husdyrproduktion bidrager til antimikrobiel resistens, hvilket kan udvikle sig til en global krise og slå 10 mio. mennesker ihjel i 2050.

  • I 2014 blev næsten 400.000 t pesticider (aktive ingredienser) solgt i EU, hvilket er en stigning i forhold til de tre foregående år ifølge Eurostat.

  • Landbruget bidrager til mere end 10 % af drivhusgasudledningerne i EU.

  • Udledninger fra husdyr, som ammoniak, bidrager betydeligt til luftforureningen og er ansvarlig for mere end 400.000 dødsfald årligt i EU ifølge European Environment Agency.

 

CAP Civilsamfundserklæring (92.29 KB)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!