Vi lever i en verden, hvor virksomheder har hidtil usete rettigheder. Hver dag påvirker transnationale virksomheder almindelige menneskers liv: udnyttelse af arbejdere, miljøødelæggelse, skatteunddragelse og ødelægger lokalsamfund gennem udvindingsaktiviteter. De gør dette, mens de nyder næsten fuldstændig straffrihed, fordi de har stor indflydelse på regeringer og beslutningstagere.

FN har fremsat et historisk forslag, som kan holde transnationale virksomheder og andre virksomheder ansvarlige for overtrædelser af menneskerettighederne. FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC) har bedt regeringer arbejde for at udvikle juridisk bindende regler for transnationale virksomheder i forhold til menneskerettigheder kendt som "the UN treaty". Denne traktat kan beskytte borgere fra virksomheders brud på menneskerettighederne og holde virksomheder juridisk ansvarlige.

Men EU og medlemsstaterne er modvillige. EU har ikke en plads i Menneskerettighedsrådet, modsat ved fx handelsforhandlinger, men agerer stadig som én blok, hvor det europæiske permanente kontor i Geneva og Europarådet kommenterer på processen. Siden processen startede har begge forsøgt at afspore diskussionen eller er simpelthen ikke dukket op.

Det bliver nødt til at ændre sig. En bred koalition af organisationer opfordrer EU til at deltage i diskussionerne om traktaten for at sikre retssikkerhed og retfærdighed for ofre for virksomheders overtrædelse af menneskerettighederne.