Gruppen arbejder for en trafikpolitik, der sætter trafiksikkerhed og miljø i højsædet. Kort fortalt har vi megen sympati for en prioriteringsliste, som bystyret i Nottingham har udformet. Prioriteringslisten blev udarbejdet af politikerne som alternativ til trafikteknikernes sædvanlige løsningsmodeller, der krævede flere og bredere veje samt masser af parkeringspladser.

Listen ser sådan ud: 
(Rækkefølgen angiver vigtigheden)

  1. Minimum af trafikulykker
  2. Bedst muligt miljø
  3. Fodgængere og cyklister
  4. Passagerer i den kollektive trafik
  5. Handicappede bilister
  6. Nødvendig varedistribution
  7. Brug af personbiler i erhvervssammenhæng
  8. Butikskunder i bil og anden bilbrug uden for myldretiden
  9. Myldretidsbilister, som ikke har rimelig kollektiv trafikmulighed

Ved alle trafikale tiltag kan man bruge denne liste som en “lakmusprøve”. Vi forsøger gennem udsendelse af rapporter, pressemeddelelser og deltagelse i møder og konferencer at påvirke trafikpolitikken i denne retning.

Der er brug for alle gode kræfter, idet de lobbyinteresser der ønsker en anden udvikling er meget indflydelsesrige og kapitalstærke.

Se også noah.dk/trafikbogen

 

Hjemmeside for Trængselskommissionen