• Holdningspapir
  • 3 sider

Soja og RTRS

Som løsning på sojaens problemer nævnes ofte diverse certificeringsordninger og især Round Table on Responsible Soy (RTRS). Dette holdningspapir beskriver farerne ved RTRS og giver samtidig de reelle løsninger, der skal til for at skabe ansvarlighed og bæredygtighed i sojaværdikæden.

20. marts 2014 · Kl. 10:34 Materiale

Danmark producerer mere end 25 millioner svin om året. For at kunne oprette og ekspandere denne produktion anvendes 80 % af landbrugsarealet til at dyrke foderafgrøder. Dette medfører også, at Danmark er verdens mest intensivt dyrkede land, hvor 63 % at det samlede areal er opdyrket. Men dette er ikke nok. For at skaffe foder nok, importerer Danmark store mængder soja fra især Sydamerika og beslaglægger således et areal på størrelse med Sjælland. Dette produktionsmønster har vidtrækkende miljø-, sundhedsmæssige og sociale konsekvenser i Danmarks såvel som i de lande vi importerer soja fra.

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!