• Hæfte
  • 36 sider

LAND & JORD – en knap ressource under pres

Land er helt nødvendigt, for at vi kan leve. Vi bor på det, og vi bruger det til at dyrke vores mad på. Land er imidlertid en endelig ressource. Der kommer ikke mere af det.

Faktisk bliver der mindre og mindre land til rådighed. Den globale opvarmning gør, at ikke blot land som sådan svinder ind, men også mængden af den dyrkbare landbrugsjord reduceres. Forbruget af land, klimaforandringer, miljønedbrydelse, rettigheder, sociale forhold og politik påvirker gensidigt hinanden. 

Bestil

  1. Start
  2. Preview
stk.
Gratis
kr.
Samlet pris ekskl. porto. Vi lægger en faktura sammen med varen.

Støt med engangsbeløb

Støt via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.200).