• Rapport
  • 29 sider

Handel vs. klima

Rapport om sammenhængen mellem EU’s klima- og handelspolitik.

Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, menneskeheden er blevet konfronteret med, og skaber allerede enorme problemer. I december 2015 tog EU igen del i FN-forhandlingerne om en global klimaaftale til COP21 i Paris. Samtidig introducerede FN i september 2015 de nye Verdensmål for bæredygtig udvikling, som kobler klima og udvikling tæt sammen. Men den globale ulighed er voksende, og temperaturen er allerede steget snart 1°. Hvorfor går det den forkerte vej?

Bestil

  1. Start
  2. Preview
stk.
Gratis
kr.
Samlet pris ekskl. porto. Vi lægger en faktura sammen med varen.

Støt med engangsbeløb

Støt via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 15.200).