New Nordic: Mindre animalsk og mere vegetabilsk!

Slutter
Afrika Kontakt
Wesselsgade 2, 2200 København N, Danmark

Hvad kan vi opnå ved at spise mindre animalsk og mere vegetabilsk? NOAH inviterer til oplæg om bæredygtig kost i Norden med Bente Hessellund Andersen og Jacob Sørensen fra NOAHs Madsuverænitetsgruppe.

Danmark mangler mål for en bæredygtig kost. De danske kostanbefalinger anviser ikke en kost, der er sund samtidig med at den tager hensyn til miljø og klima. Danmark mangler også mål for en bæredygtig jordbrugsproduktion, hvor den danske jord forsyner så mange mennesker som muligt med sund mad med mindst mulig belastning af miljø og klima.Omstilling til økologiske jordbrugmetoder vil løse mange af de problemer, vores fødevaresystem forårsager for øjeblikket. Men vi skal også ændre på, hvad vi spiser. En større del af kosten skal være vegetabilsk, men der kan også være animalske produkter på en bæredygtig menu, for husdyr kan bidrage til at bevare biodiversiteten samtidig med at de udnytter arealer, der ikke kan bruges til afgrøder.

I samarbejde med Sveriges Landbrugsuniversitet og andre NGO'er har vi undersøgt to scenarier for en bæredygtig madproduktion. Begge vil reducere klima- og miljøbelastningen markant set i forhold til i dag – både hvad angår den individuelle kost og hvad angår den samlede danske jordbrugsproduktion. I det ene scenarie er mængden af animalske produkter minimal – dette scenarie er det mest klimavenlige. I det andet er der lidt flere animalske produkter – dette scenarie har en lidt større klimabelastning, men kan til gengæld brødføde lidt flere mennesker

Til oplægget fortæller vi mere om resultaterne og forudsætningerne, og vi diskuterer hvilke virkemidler og anbefalinger, som kan danne grobund for en omstilling til en mindre produktion af husdyr og mindre kød i vores spisevaner.

Læs rapporten Future Nordic Diets, som Sveriges Landbrugsuniversitet har lavet i samarbejde med NOAH og andre nordiske NGO’er.

EU logo

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for at vi kan levere et stykke arbejde der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!