Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 32 sider

EU - Handel, miljø og bæredygtighed

Debathæfte om bæredygtigheds- og miljøproblemerne ved EU's handelspolitik. Hæftet henvender sig især til medlemmer af fagforbund samt elever på ungdomsuddannelser. Arbejdstagere og unge vil være nogle af de grupper, der i særlig grad vil blive berørt af de strukturelle og miljømæssige konsekvenser af EU’s handelspolitik.

Dette hæfte stiller en række spørgsmål, som retter sig imod at fi nde et fælles grundlag for en politik, der på den ene side sikrer arbejdspladser og arbejdstageres rettigheder, og på den anden side tager hensyn til, at Jordens råstoffer er begrænsede – og at vi er mange om at dele dem.

Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 32 sider

Trafik på gale veje

Debathæfte om transport i i en globaliseret verden.

Dette debathæfte sætter transport ind i et samfundsmæssigt og miljømæssigt perspektiv, der relaterer sig til både det lokale og det globale. Hæftet består af tre dele. I første del indledes med et tema om de værste sider ved nutidens transport. Det drejer sig om transportens problemer i forbindelse med klimaændringer forårsaget af udledning af drivhusgasser, ressourceforbrug, helbredsmæssige forhold mv. Anden del indeholder et tema om trafikplanlægning og forandringer i transportmønstre, der beskriver, hvordan beslutninger om infrastruktur ofte er kortsigtede og tages gennem uigennemskuelige processer.

Hæftet kan downloades gratis som PDF og det kan bestilles som fysisk eksemplar.

 • Fag:Geografi, Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Transport
 • Pris:20 kr.
 • Hjemmeside

Energy Intelligence for Europe

Informationer fra stor konference om Euratom i 2005

 • Rapport
 • 50 sider

Ecological rucksack - for materials used in everyday products

The report calculates estimates of Material Input for a range of materials used in everyday products, i.e. metals, wood, plastics, glass, ceramics and leathers.

Material Input is the use of resources from the point of their extraction from nature: all data corresponds to the amount of moved tons in nature. All material consumption during manufacture is calculated back to resource consumption.

The report provides background data for the production of a Danish educational material from NOAH.

 • Notat
 • 5 sider

NOAH – FoE Denmark report on SKB extended consultations meeting in Oesthammer Saturday 4 June

This is NOAH – Friends of the Earth Denmark’s report on a meeting held in Oesthammar Municipality Saturday 4 June. It is based on the notes of Niels Henrik Hooge, representative of FoE Denmark supported by information from SKB’s website.

 • Notat
 • 2 sider

Er atomkraften på vej frem?

Artikel fra Global Økologi nr. 1, 2005, skrevet af NOAH's energigruppe.

Atomkraft er ikke en bæredygtig energikilde. De tre forfattere ser på, hvilken rolle atomkraften bør spille fremover.

Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 16 sider

Guld eller grønne skove

Debathæfte om miljøøkonomi.

Vi skal have mest miljø for pengene. Det er det nye slagord i miljødebatten. Og det lyder jo rigtig godt. Men bag ordene gemmer sig ofte miljøøkonomiske beregninger, hvor økonomer har forsøgt at give en økonomisk beskrivelse af samfundets påvirkning af naturen. Det centrale redskab i beregningerne er den såkaldte cost benefit-analyse, der benytter kroner og øre som fællesnævner.

Hæftet kan bruges i samfundsfag til at belyse forskellige dele af økonomien, fra markedsmekanismer til etik og moral. Det kan også benyttes til emneorienteret undervisning om for eksempel miljøregulering, bæredygtighed og natursyn.

Hæftet kan downloades gratis som PDF og det kan bestilles som fysisk eksemplar.

 • Fag:Naturgeografi, Natur/teknologi, Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Økonomisk retfærdighed
 • ISBN:87-91237-13-0
 • Pris:20 kr.
 • Notat
 • 20 sider

Den danske holdning til Barsebäckværket og dens baggrund

Notat på baggrund af et foredrag holdt i Beredskab Storkøbenhavn d. 16. december 2003