Velegnet til undervisning
 • Folder
 • 8 sider

Pigs and Soya production - a contribution to the planetary inferno

The focus in this folder is the relation between the undesirable effects of the production of soybean (in Argentina in this case) and the equally undesirable effects of the industrial pig production (in Denmark in this case). 

Although this report focuses on just two countries, Denmark and Argentina, soya and pigs are produced in the same manner in other world regions. This is only one of many tales.  

 • Fag:Biologi, Naturgeografi, Madkundskab, Natur/teknologi
 • Målgruppe:Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Madsuverænitet
 • Pris:Gratis
 • Hjemmeside

Klima SOS

Klima SOS var NOAHs kampagne for en klimalov fra 2008-2012

 • Hjemmeside

Trafikbogen

En hjemmeside om trafik

Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 32 sider

én jord

Undervisningshæfte om det miljømæssige råderum. Velegnet til tværfagligt arbejde mellem geografi og samfundsfag i grundskolens ældste klasser, almene og erhvervsgymnasiale uddannelser og øvrige ungdomsuddannelser.

Dette hæfte handler om konsekvenserne af vores store energi- og ressourceforbrug set i et globalt perspektiv. Hæftet giver børn og unge en forståelse af, at Jordens ressourcer er begrænsede, og at vores forbrug har indflydelse på andre befolkningers levevilkår, samt at der er grænser for, hvor mange ressourcer, vi kan bruge i den rige del af verden, når ulandene også skal have muligheder for at øge deres energi- og ressourceforbrug – og Jordens økosystemer ikke må bryde sammen.

Hæftet kan downloades gratis som PDF og det kan bestilles som fysisk eksemplar.

 • Fag:Naturgeografi, Geografi, Natur/teknologi, Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • ISBN:978-87-91237-23-2
 • Pris:20 kr.
 • Hæfte
 • 13 sider

Det gør vi - hvad gør I?

- om børn og voksnes engagement i dansk energi- og klimapolitik

Fra NOAHs Klimakampagne 2006

Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 32 sider

EU - Handel, miljø og bæredygtighed

Debathæfte om bæredygtigheds- og miljøproblemerne ved EU's handelspolitik. Hæftet henvender sig især til medlemmer af fagforbund samt elever på ungdomsuddannelser. Arbejdstagere og unge vil være nogle af de grupper, der i særlig grad vil blive berørt af de strukturelle og miljømæssige konsekvenser af EU’s handelspolitik.

Dette hæfte stiller en række spørgsmål, som retter sig imod at fi nde et fælles grundlag for en politik, der på den ene side sikrer arbejdspladser og arbejdstageres rettigheder, og på den anden side tager hensyn til, at Jordens råstoffer er begrænsede – og at vi er mange om at dele dem.

Velegnet til undervisning
 • Hæfte
 • 32 sider

Trafik på gale veje

Debathæfte om transport i i en globaliseret verden.

Dette debathæfte sætter transport ind i et samfundsmæssigt og miljømæssigt perspektiv, der relaterer sig til både det lokale og det globale. Hæftet består af tre dele. I første del indledes med et tema om de værste sider ved nutidens transport. Det drejer sig om transportens problemer i forbindelse med klimaændringer forårsaget af udledning af drivhusgasser, ressourceforbrug, helbredsmæssige forhold mv. Anden del indeholder et tema om trafikplanlægning og forandringer i transportmønstre, der beskriver, hvordan beslutninger om infrastruktur ofte er kortsigtede og tages gennem uigennemskuelige processer.

Hæftet kan downloades gratis som PDF og det kan bestilles som fysisk eksemplar.

 • Fag:Geografi, Samfundsfag
 • Målgruppe:7-10. klasse, Gymnasie/ungdomsuddannelser
 • Emner:Transport
 • Pris:20 kr.
 • Hjemmeside

Energy Intelligence for Europe

Informationer fra stor konference om Euratom i 2005

 • Rapport
 • 50 sider

Ecological rucksack - for materials used in everyday products

The report calculates estimates of Material Input for a range of materials used in everyday products, i.e. metals, wood, plastics, glass, ceramics and leathers.

Material Input is the use of resources from the point of their extraction from nature: all data corresponds to the amount of moved tons in nature. All material consumption during manufacture is calculated back to resource consumption.

The report provides background data for the production of a Danish educational material from NOAH.