bøndernes kampdag

agrobrændstoffer Bøndernes Internationale Kampdag: Stop land grabbing i verdens fattige lande!

17. april 2012 · Kl. 23:31 Pressemeddelelse

I dag, d. 17. april, er det Bøndernes Internationale Kampdag. I år er parolen “Stop Land Grabbing – jorden tilbage til bønderne!” med henvisning til den stigende beslaglæggelse af jord i tredjeverdenslande, der sker netop nu. I anledning af Bøndernes Internationale Kampdag har NOAH sammen med Frie Bønder – Levende Land udgivet tre foldere, som kan downloades nedenfor

Bøndernes Internationale Kampdag klinger måske mindre velkendt end “Kvindernes Internationale Kampdag” og “Arbejdernes Internationale Kampdag”, men tag ikke fejl – der er noget at kæmpe for. Bøndernes Internationale Kampdag er lanceret af den internationale bondeorganisation La Via Campesina. Dagen bliver først og fremmest manifesteret i de lande, hvor fattige bønder slås for deres rettigheder hver dag. Det vil sige i det globale syd.

I år er parolen “Stop Land Grabbing – jorden tilbage til bønderne!” med henvisning til den stigende beslaglæggelse af jord i tredjeverdenslande, der sker netop nu.

I Danmark kan vi ikke se os fri for at være med til at bidrage til denne uacceptable udvikling. Vi er med til at forværre bøndernes levevilkår på globalt plan, som det f.eks. set udtrykt i den nyligt vedtagne energiaftale mellem Regeringen og langt størstedelen af Folketingets øvrige partier. I aftalen lægges der op til, at 10 % af brændstoffet til transport i Danmark skal komme fra agrobrændstofferi . Det har for nylig vist sig, at produktionen af agrobrændstoffer er den væsentligste årsag til land grabbing. På verdensplan produceres en stadig stigende andel af agrobrændstoffer i det globale syd, skønt de brændes af i de vestlige lande – herunder Danmark.

“Der sker i øjeblikket en betydelig beslaglæggelse af andre verdensdeles landarealer, som anvendes til storskala, monokulturel produktion af agrobrændstoffer. Dette er ikke til gavn for de lokale befolkninger – tværtimod undergraver det deres levevilkår, idet de i mange tilfælde fordrives fra deres jord, og det sjældent er dem, der tjener på produktionen”, siger Hans Jørgen Nygaard, formand for Frie Bønder – Levende Land, som er den danske afdeling af La Via Campesina.

“Allerede nu udgør produktionen af agrobrændstoffer en alvorlig trussel for klima, fødevaresikkerhed, vandforsyning og biodiversitet i store dele af verden. Lovpligtige krav om øget tilsætning af agrobrændstoffer til benzin og diesel – og den deraf følgende efterspørgsel – vil resultere i en yderligere intensiveret jagt på dyrkningsjord og forværre de alvorlige miljømæssige og sociale problemer for lokalbefolkninger i Afrika, Asien og Latinamerika”, tilføjer Bente Hessellund Andersen fra NOAHs Landbrugs- og Fødevaregruppe.

I anledning af Bøndernes Internationale Kampdag har de to organisationer udgivet tre foldere, som kan downloades nedenfor

Yderligere oplysninger:

Hans Jørgen Nygaard, tlf.: 24 41 07 45 Frie Bønder - Levende Land http://www.levende-land.dk/

Bente Hessellund Andersen, tlf.: 29 29 45 27 Miljøbevægelsen NOAH http://noah.dk/

i: Biobrændstoffer vs. agrobrændstoffer På Christiansborg kalder de benzin og diesel fremstillet af døde planter og dyr for ‘biobrændstoffer’. Forstavelsen ‘bio’ indikerer noget grønt og bæredygtigt. I NOAH og Frie Bønder kalder vi det ‘agrobrændstoffer’, fordi den måde, de produceres på, ikke er det mindste bæredygtig. Tværtimod bliver de fremstillet med et stort input af vand, pesticider, energi og kunstgødning. Det sker i et samarbejde indenfor det agroindustrielle kompleks af forskere og firmaer indenfor frø, bioteknologi, pesticider, kunstgødning, landbrugsmaskiner, foderstoffer, forarbejdningsteknologi og storskala landbrugsvirksomheder.

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!