EU BØR VÆRE EN KATALYSATOR FOR BÆREDYGTIGHED I EUROPA OG GLOBALT

I 2017 udkom EU-Kommissionen med fem scenarier for EU's fremtid. Ingen af dem sætter bæredygtighed og retfærdighed i centrum.

NOAH har sammen med Friends of the Earth Europe og SDG Watch derfor skrevet et sjette scenarie. Vi ønsker at debattere, hvor vi skal hen med EU i et scenarie, hvor bæredygtighed er centralt i det europæiske projekt og hvor EU prioriterer borgerne interesse i EU og globalt.

Der skal være et stærkt fokus på demokrati og deltagelse, social retfærdighed, solidaritet og bæredygtighed, respekt for retsstatsprincippet og menneskerettigheder.

Læs hele scenariet her.