Etikrapport: Atomaffaldsdeponering i etisk perspektiv

Af Niels Henrik Hooge, Anne Albinus, Bendy Poulsen og Kirsten Jacobsen

Etikrapport  Internetpublikation, NOAHs Forlag 2014.

Rapporten er en af to rapporter, der udgør baggrundsmaterialet for en etikstudiekreds, der igennem et år har beskæftiget sig med atomaffaldsproblematik.

Fra etikrapportens forord

Hvad skal vi stille op med det radioaktive affald, vi har her i landet? Det har været emne for en bredt sammensat studiekreds, som begyndte at mødes i efteråret 2013 på initiativ af Anne Albinus. Anledningen var, at seks steder på grundlag af tekniske og geologiske undersøgelser er blevet udpeget som velegnede til slutdeponering af det radioaktive af fald fra Risø. Denne beslutning har vakt kraftige protester i de egne, som risikerer at blive ’atomar losseplads’, og lokale borgergrupper har siden gjort en stor indsats for at påvise det uansvarlige i denne løsning og for at finde et alternativ. De er blevet støttet af udenlandske, især svenske, sagkyndige, og senest også af miljøorganisationer, der har peget på den manglende bæredygtighed i de danske planer.

Foruden Anne Albinus, der er redaktør af en hjemmeside om atomaffald, bestod studiekredsen af afgående biskop i Viborg Stift, Karsten Nissen, tidligere justits-, landbrugs- og trafikminister, Bjørn Westh, Kirsten Jacobsen, selvstændig erhvervsdrivende, og smedemester Bendy Poulsen, begge fra borgergruppen mod atomaffald på Thyholm, Jens Bjørneboe, mag. scient., Niels Henrik Hooge, magister i filosofi, Anne Lemcke, idehistoriker, og sognepræst Jakob Fløe Nielsen.

Udgivelsen af rapporten er støttet af 1. Maj Fonden

PRESSEMEDDELELSE om udgivelsen

Pressemeddelelse etikrapport som PDF

 

Se også:

Jens Bjørneboe: Radioaktivt Affald, Indhold, Opbevaring, Problemer, Baggrundsmateriale for etikstudiekreds, 2014

Kronik i Politiken 8/10 2014: Radioaktivt affald er også et etisk problem

Engelsk oversættelse: Feature article in Politiken, 8 October 2014: Radioactive Waste Is Also an Ethical Problem

Fransk oversættelse: Article paru le 8 octobre 2014 dans Politiken : Les déchets radioactifs, c’est aussi un problème éthique

Anne Albinus’ hjemmeside om Etik og radioaktivt affald