Workshop om EU's landbrugspolitik og støtteordninger

Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, 6950 Ringkøbing
Tilmelding

Kom og hør oplæg til diskussion og tag del i debat om muligheder og barrierer, som EU's landbrugsstøtte skaber for at udføre grønne og miljøvenlige landbrugspraksisser og for små jordbrugere.

Efter oplæggene vil du sammen med andre landmænd og jordbrugere kunne diskutere konkret, hvad I oplever af udfordringer og hvad der kan gøres for at landbrugsstøttens muligheder kan udnyttes bedre og hvilke ting ved landbrugsstøtten, der bør ændres.

Du kan deltage i workshoppen, hvis du er landmand/-kvinde eller jordbruger. Workshoppen er gratis, men du skal tilmelde dig. TILMELDINGSFRIST DEN 2. NOVEMBER KL. 15.

Program

13.30-13.40

Velkomst og introduktion til dagen

v. Natalia Lehrmann, NOAH - Friends of the Earth Denmark

Om formålet med workshoppen og landbrugets rolle i et globalt perspektiv. 

13.40-13.50

Præsentationsrunde af deltagerne

13.50-14.00

Højskolen og landbruget - nu og i Ludvig Schrøders tid

v. repræsentant fra højskolen

Om samspillet mellem landbruget og højskolerne.

14.00 - 14.30

Naturen, de små landmænd og EU's fælles landbrugspolitik

v. Ole Færgeman, Frie Bønder - Levende Land

Danmark har fravalgt at flytte 15 procent af midlerne, der går til direkte betalinger (tidl. hektarstøtte), søjle 1, til Landdistriktsprogrammet, søjle 2. Dette kaldes "fleksibilitet mellem søjlerne". Danmark benytter sig heller ikke af EU's omfordelingsordning. Oplægget vil komme ind på grønne muligheder ved at flere midler går til søjle 2, omfordelingsordningens muligheder og de direkte betalingers indvirkninger på jordpriser samt muligheder for generationsskifte.

14.30 - 15.00 Diskussion og afklaring af tvivlsspørgsmål
15.00 - 15.15 Pause, kaffe, the, kage, frugt e.lign.
15.15- 15.45

Danmark og EU's fælles landbrugspolitik

v. Peter Andersen, Chefkonsulent, Landbrugsstyrelsen.

Klargørelse af CAP'ens muligheder og udfordringer i forhold til at sikre grønne og levedygtige landbrug. Opsummering af, hvad lægges der op til med en reform af CAP'en.

15.45 - 16.30

Diskussion og afklaring af tvivlsspørgsmål

Vi vil bl.a. diskutere hvilke muligheder og begrænsninger, der opleves ved landbrugspolitikken og drøfte ønsker for en grønnere og økonomisk holdbar landbrugspolitik, der sikrer et levegrundlag også for de små landmænd.

17:00 - 18:30

Åbent hus 

med workshopdeltagere, elever, lokale borgere mv. mm. 

Fælles debat om bedre anvendelse og ændring af EU's landbrugsstøtte: 

Hvordan udfylder landbruget sin rolle i at sikre en bæredygtig fremtid og et levende lokalsamfund?


Arrangementet er støttet af

Europanævnets logo

 

Tilmelding

  • 1 Aktuelle Start
  • 2 Preview

Tilmeld

divider

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600 i 2020). Tusind tak!