biler CASA-analyse om biltransport: Det er blevet billigere at være bilist

Ny rapport viser det er blevet billigere at være bilpendler de seneste 20 år

12. marts 2012 · Kl. 10:44 Pressemeddelelse

Rapporten viser at bilkøb, bilbrug og bilpendling er blevet markant billigere gennem hele denne periode. Samfundet mister derfor milliarder af afgiftskroner hvert eneste år. Antallet af biler og bilkørslen er af samme grund steget voldsomt, og det underminerer alle gode tanker om en bæredygtig trafikudvikling.

Bilisterne har over en årrække fået enorme lempelser i udgiften på at anskaffe og køre bil. Opfattes besparelsen i anskaffelsesudgiften som et tilskud til bilpendlerne, er det i praksis i dag gratis for bilpendlerne at pendle ind og ud af København. Analysen ser bl.a. på, hvad merudgiften ved en betalingsring betyder for pendleren i forhold til lempelserne i statens afgifter mm.

De seneste års højere benzinpriser er krusninger på overfladen i forhold til de gennemførte lempelser. Eksempelvis har en bilpendler, der bor i Helsinge i Nordsjælland eller i Herfølge syd for Køge, ca. 50 km kørsel hver vej, hvis de arbejder i København.

Benzinudgiften hertil er for en gennemsnitlig ny bil på 60-70 kr. dagligt. Når der indregnes værdien af befordringsfradraget, er det i de seneste år blevet næsten gratis at køre de 100 km til og fra arbejdet. I 2009 var nettoudgiften 8 kroner.

Opfattes endvidere værdien af lempelserne i registreringsafgifterne siden 1990 som et tilskud, så svarer det til, at bilpendleren opgjort på denne måde rent faktisk tjente 15 kroner dagligt i 2009.

Såfremt benzinafgiften, befordringsfradraget samt registreringsafgiften var forblevet uændret som i 1990, ville udgiften i 2009 ikke være 8 kroner, men 57 kroner på de 50 km dagligt mellem Herfølge og København.

For mere information kontakt:

Ivan Lund Pedersen, 3116 0082

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!