Vandmiljø

Vand er forudsætningen for alt liv på Jorden. Derfor er rent vand af afgørende betydning for såvel mennesker som dyr og planter. Danmark har en kystlinje på ca. 7.000 km., hvorfor vores kystnære og indre farvande fylder meget i alle danskeres liv. Vi er samtidig så privilegerede, at vi har en stor grundvandsressource, som kan give os rent og frisk drikkevand på alle årstider.

Dumpning af havneslam i Køge Bugt februar 2022 slam NOAH skribent man, 05/09/2022 - 09:46 Med dette faktablad giver vi et øjebliksbillede af miljøtilstanden i Køge Bugt efter dumpningen af slam fra Lynnetteholm-projektet 1. marts 2022
Rapport om miljøtilstanden i Isefjorden august 2021 dykker NOAH skribent man, 05/09/2022 - 09:42 NOAHs dykker har henover sommeren 2021 fotodokumenteret miljøtilstanden i Isefjordens havbund. 9. september 2021
Tilmelding til vand